HP LaserJet P4510 Printer series - Rješavanje mrežnih problema

background image

Rješavanje mrežnih problema

Provjerite sljedeće stavke kako biste bili sigurni da uređaj komunicira s mrežom. Prije početka ispišite
stranicu s konfiguracijom. Vidi

Ispis informacijskih i "pokaži mi kako" stranica na stranici 108

.

1.

Postoje li problemi s fizičkom povezanošću radne stanice ili poslužitelja s uređajem?

Provjerite jesu li ispravni mrežni kabeli, veze i konfiguracija usmjerivača. Provjerite odgovara li
duljina mrežnog kabela specifikacijama za mrežu.

2.

Jesu li mrežni kabeli ispravno povezani?

Provjerite je li uređaj priključen na mrežu putem odgovarajućeg priključka i kabela. Provjerite jesu
li svi kabeli učvršćeni i na odgovarajućem mjestu. Ako se problem i dalje pojavljuje, stavite drugi
kabel ili priključak na sabirnici ili predajniku. Žuti indikator aktivnosti i zeleni indikator statusa veze
pored priključka na stražnjoj strani uređaja trebali bi svijetliti.

3.

Jesu li pravilno postavljene postavke brzine veze i obostranog ispisa?

Hewlett-Packard preporučuje da ostavite tu postavku u automatskom načinu rada (zadana
postavka). Vidi

Postavke brzine veze i obostranog ispisa na stranici 69

.

4.

Je li ping test pisača uspješan?

Pomoću naredbenog retka izvršite ping test uređaja s računala. Na primjer:

ping 192.168.45.39

Provjerite prikazuje li ping test vrijeme (RTT).

Ako možete napraviti ping test uređaja, provjerite je li na računalu ispravno konfigurirana IP adresa
uređaja. Ako jest, izbrišite i ponovno dodajte uređaj.

Ako naredba ping nije bila uspješna, provjerite jesu li uključene mrežne sabirnice, a zatim provjerite
jesu li mrežne postavke, uređaj i računalo konfigurirani za istu mrežu.

5.

Jesu li u mrežu dodani novi programi?

Provjerite jesu li kompatibilni i ispravno instalirani s odgovarajućim upravljačkim programima.

6.

Mogu li drugi korisnici ispisivati?

Problem je možda vezan uz radnu stanicu. Provjerite mrežne upravljačke programe radne stanice,
upravljačke programe pisača i ponovno usmjeravanje (u Novell NetWare).

7.

Ako drugi korisnici mogu ispisivati, koriste li isti operativni sustav mreže?

HRWW

Rješavanje poteškoća s povezivanjem 195

background image

Provjerite postavke operativnog sustava mreže.

8.

Je li omogućen protokol?

Provjerite status protokola na stranici konfiguracije. Za provjeru statusa drugih protokola možete
koristiti i ugrađeni web-poslužitelj ili druge protokole. Vidi

Upotreba ugrađenog web-poslužitelja

na stranici 113

.

9.

Pojavljuje li se pisač u programu HP Web Jetadmin ili drugim programima za upravljanje?

Provjerite mrežne postavke na stranici s mrežnom konfiguracijom.

Provjerite mrežne postavke uređaja pomoću upravljačke ploče uređaja (za uređaje koji imaju
upravljačku ploču).

196 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW