HP LaserJet P4510 Printer series - Poruke na upravljačkoj ploči

background image

Poruke na upravljačkoj ploči

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

10.94.YY REMOVE SHIPPING LOCKS
FROM CARTRIDGE <AREA> (UKLONITE
TRANSPORTNE ZASUNE SA SPREMNIKA
S TINTOM <PODRUČJE>)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Na nekom od umetnutih spremnika nalazi se
jedan ili više transportnih zasuna.

1.

Otvorite gornji poklopac.

2.

Povucite traku, a zatim izvadite
spremnik s tintom.

3.

Uklonite narančaste jezičce sa
spremnika s tintom.

4.

Uklonite plastični umetak i zaštitnu
ambalažu.

5.

Ponovo umetnite spremnik s tintom, a
zatim zatvorite gornji poklopac.

10.XX.YY SUPPLY MEMORY ERROR
(10.XX.YY POGREŠKA OPSKRBNE
MEMORIJE)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Došlo je do pogreške s potrošnim
materijalom na uređaju. U nastavku su
navedene vrijednosti za XX i YY:

XX00 = pogreška memorije

1.

Isključite i ponovo uključite uređaj za
uklanjanje poruke.

2.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se ovlaštenom HP-ovom
servisu ili davatelju podrške.

HRWW

Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči 147

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

XX01 = memorija nedostaje

YY00 = spremnik

11.XX INTERNAL CLOCK ERROR
(POGREŠKA UNUTRAŠNJEG SATA)

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

Došlo je do pogreške na satu stvarnog
vremena na uređaju.

Ispis se može nastaviti no prilikom svakog
uključivanja uređaja će se prikazati poruka s
upitom. Za rješavanje problema obratite se
HP-ovom ovlaštenom servisu ili davatelju
podrške.

13.JJ.NT DEVICE WARNING (13.JJ.NT
UPOZORENJE VANJSKOG UREĐAJA)

Vanjski uređaj je poslao upozorenje.

Nije potrebno ništa učiniti.

13.JJ.NT JAM IN LOCATION (13.JJ.NT
ZAGLAVLJIVANJE U <LOKACIJA>)

Došlo je da zaglavljenja na navedenoj
lokaciji.

Uklonite zaglavljeni papir iz navedene
lokacije.

Ako se poruka javlja i nakon što uklonite
zaglavljene medije, možda je senzor zaglavio
ili je slomljen. Kontaktirajte HP-ova davatelja
usluga ili podrške.

13.JJ.NT JAM INSIDE <LOCATION>
(13.XX.YY ZAGLAVLJIVANJE UNUTAR
<LOKACIJA>)

Došlo je da zaglavljenja na navedenoj
lokaciji.

Uklonite zaglavljeni papir iz navedene
lokacije.

Ako se poruka javlja i nakon što uklonite
zaglavljene medije, možda je senzor zaglavio
ili je slomljen. Kontaktirajte HP-ova davatelja
usluga ili podrške.

13.JJ.NT PAPER JAM OPEN INPUT
TRAYS (13.JJ.NT ZAGLAVLJENJE,
OTVORITE ULAZNE LADICE)

izmjenjuje se sa

Open all trays (Otvorite sve ladice)

Došlo je do zaglavljivanja u ulaznoj ladici.

1.

Otvorite gornji poklopac.

2.

Uklonite spremnik s tintom i uklonite
zaglavljeni papir ako ga ima.

3.

Ponovo umetnite spremnik s tintom i
zatvorite gornji poklopac.

4.

Zatvorite sve ladice.

21 PAGE TOO COMPLEX (STRANICA JE
PRESLOŽENA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

21 PAGE TOO COMPLEX (STRANICA JE
PRESLOŽENA)

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

Podaci (gusti tekst, pravila, rasterska ili
vektorska grafika) poslani uređaju bili su
presloženi.

1.

Pritisnite

OK

za ispis prenesenih

podataka (neki bi podaci mogli biti
izgubljeni).

2.

Ako se ova poruka pojavljuje često,
pojednostavite zadatak ispisa ili
instalirajte dodatnu memoriju.

22-EIO X BUFFER OVERFLOW (22-
PREOPTEREĆENJE EIO X
MEĐUMEMORIJE)

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

Previše podataka je poslano na EIO karticu u
navedenom utoru (X). Možda se koristi
neodgovarajući komunikacijski protokol.

Napomena: EIO 0 je rezerviran za ugrađeni
ispisni poslužitelj HP Jetdirect.

1.

Pritisnite

OK

za brisanje poruke.

(Zadatak neće biti ispisan.)

2.

Provjerite konfiguraciju glavnog
računala. Ako se poruka nastavi
pojavljivati, obratite se HP ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

22 EMBEDDED I/O BUFFER OVERFLOW
(22 PREOPTEREĆENJE UGRAĐENE I/O
MEĐUMEMORIJE)

Previše je podataka poslano na interni HP
Jetdirect uređaja.

Pritisnite

OK

za nastavak ispisa. Neki podaci

mogu biti izgubljeni..

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

148 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

22 USB I/O BUFFER OVERFLOW (22
PREOPTEREĆENJE USB I/O
MEĐUMEMORIJE)

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

Previše je podataka poslano na USB
priključak.

Pritisnite

OK

kako biste očistili poruku

pogreške. (Zadatak neće biti ispisan.)

40 EIO X BAD TRANSMISSION
(NEISPRAVAN PRIJENOS)

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

Došlo je do prekida veze između uređaja i
EIO kartice u navedenom utoru [X].

Napomena: EIO 0 je rezerviran za ugrađeni
ispisni poslužitelj HP Jetdirect.

Pritisnite

OK

kako biste očistili poruku

pogreške i nastavili ispis.

40 EMBEDDED I/O BAD TRANSMISSION
(NEISPRAVAN PRIJENOS UGRAĐENOG I/
O)

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

Došlo je do prekida veze između uređaja i
HP Jetdirect ispisnog poslužitelja.

Pritisnite

OK

kako biste očistili poruku

pogreške i nastavili ispis.

41,3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY
(NEOČEKIVANA VELIČINA U LADICI)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

LOAD TRAY XX [TYPE] [SIZE] (NAPUNITE
LADICU XX [VRSTA] [VELIČINA])

To use another tray press OK (Za
korištenje druge ladice pritisnite...)

Uzrok toga najčešće je spajanje dvaju ili više
listova medija unutar uređaja ili ako ladica nije
pravilno prilagođena.

1.

Ponovno napunite ladicu papirom
odgovarajuće veličine.

2.

Provjerite jesu li u softverskom
programu, upravljačkom programu
pisača te na upravljačkoj ploči
navedene iste veličine papira.

3.

Pritisnite

OK

kako biste došli do TRAY

XX SIZE= (Ladica XX veličina=...).
Ponovno konfigurirajte veličinu u ladici
tako da uređaj može koristiti ladicu koja
je napunjena medijem čija veličina
odgovara onoj traženoj za posao ispisa.

4.

Ako se poruka o pogrešci nastavi
prikazivati, isključite pa ponovo uključite
uređaj.

5.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP-ovom ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

41,X ERROR (POGREŠKA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

41,X ERROR (POGREŠKA)

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

Došlo je do privremene pogreške u ispisu.

1.

Pritisnite

OK

. Stranica koja sadrži

pogrešku automatski se ispisuje ponovo
ako je vraćanje kod zaglavljivanja
omogućeno.

2.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno
uključite.

3.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP-ovom ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

HRWW

Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči 149

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

49,XXXX ERROR (49,XXXX POGREŠKA)

To continue turn off then on (Za nastavak
isključite i ponovo uključite)

Došlo je do ozbiljne pogreške programskih
datoteka.

Ovu pogrešku može uzrokovati nekoliko
vanjskih utjecaja koji nisu izravno vezani uz
hardver ili programske datoteke proizvoda:

Operacijski sustav računala

Mrežna veza

Upravljački program pisača

Softverska aplikacija

Datoteka dokumenta

Kako biste lakše utvrdili uzrok problema,
prisjetite se što ste točno radili na uređaju
prije nego što je došlo do pogreške.

1.

Isključite proizvod, ostavite ga
uključenog 20 minuta, a zatim ga
ponovo uključite.

2.

Ako utvrdite da je uzrok pogreške
vanjski utjecaj, pokušajte riješiti problem
popravkom vanjske komponente.

3.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP-ovom ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

50.X Fuser Error (Pogreška mehanizma za
nanošenje tinte)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Došlo je do pogreške uređaja.

1.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno
uključite.

2.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP ovlaštenom servisu ili
davatelju podrške.

51,XY ERROR (POGREŠKA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

51,XY ERROR (POGREŠKA)

To continue turn off then on (Za nastavak
isključite i ponovo uključite)

Došlo je do privremene pogreške u ispisu.

1.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno
uključite.

2.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP ovlaštenom servisu ili
davatelju podrške.

52.XY ERROR (POGREŠKA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

52.XY ERROR (POGREŠKA)

To continue turn off then on (Za nastavak
isključite i ponovo uključite)

Došlo je do privremene pogreške u ispisu.

1.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno
uključite.

2.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP ovlaštenom servisu ili
davatelju podrške.

53.XY.ZZ CHECK RAM DIMM SLOT
(53.XY.ZZ PROVJERITE UTOR RAM
MEMORIJSKOG MODULA)

Došlo je do problema s memorijom uređaja.
DIMM koji je uzrokovao pogrešku neće se
koristiti.

Vrijednosti X i Y su kako slijedi:

X = vrsta DIMM modula, 0 = ROM, 1 =
RAM

Y = lokacija DIMM modula, 0 = unutarnja
memorija (ROM ili RAM), 1 = utor za
DIMM modul 1

Pritisnite

OK

za nastavak ako s eto od vas

zatraži.

Ako se poruka nastavi prikazivati, možda
ćete morati zamijeniti navedeni DIMM modul.
Isključite uređaj, a zatim zamijenite DIMM
modul koji je uzrokovao pogrešku.

54,XX ERROR (POGREŠKA)

Poruka je obično vezana uz problem sa
senzorom.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno uključite.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

150 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

To continue turn off then on (Za nastavak
isključite i ponovo uključite)

Ako se poruka nastavi pojavljivati, obratite se
HP-ovom ovlaštenom servisu ili davatelju
podrške.

55,XX.YY DC CONTROLLER ERROR
(POGREŠKA KONTROLERA ZA
ISTOSMJERNU STRUJU)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

55,XX.YY DC CONTROLLER ERROR
(POGREŠKA KONTROLERA ZA
ISTOSMJERNU STRUJU)

To continue turn off then on (Za nastavak
isključite i ponovo uključite)

Došlo je do privremene pogreške u ispisu.

1.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno
uključite.

2.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP-ovom ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

56.XX ERROR (POGREŠKA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

56.XX ERROR (POGREŠKA)

To continue turn off then on (Za nastavak
isključite i ponovo uključite)

Došlo je do privremene pogreške u ispisu
zbog pogrešnog ulaznog ili izlaznog zahtjeva.

1.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno
uključite.

2.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP-ovom ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

57.XX ERROR (POGREŠKA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

57.XX ERROR (POGREŠKA)

To continue turn off then on (Za nastavak
isključite i ponovo uključite)

Došlo je do privremene pogreške u ispisu na
jednom od ventilatora proizvoda.

1.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno
uključite.

2.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP-ovom ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

58.XX ERROR (POGREŠKA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

58.XX ERROR (POGREŠKA)

To continue turn off then on (Za nastavak
isključite i ponovo uključite)

Došlo je do pogreške uređaja. Detektirana je
pogreška memorijske oznake centralnog
procesora ili je došlo do problema sa zračnim
senzorom ili napajanjem.

Za rješavanje problema s napajanjem:

1.

Uklonite iz uređaja sav UPS potrošni
materijal te isključite dodatne izvore
napajanja ili produžne kabele.
Pokušajte riješiti problem tako da
priključite uređaj izravno u zidnu
utičnicu.

2.

Ako je uređaj već priključen u zidnu
utičnicu, pokušajte ga priključiti na drugi
izvor napajanja u zgradi koji je odvojen
od ovog koji trenutno koristite.

Možda će biti potrebno provjeriti napajanje i
izvor struje na lokaciji na kojoj koristite uređaj
kako bi se utvrdilo zadovoljavaju li
specifikacije za uređaj.

Ako se poruka nastavi pojavljivati, obratite se
HP-ovom ovlaštenom servisu ili davatelju
podrške.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

HRWW

Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči 151

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

59.<XY> ERROR (POGREŠKA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

59.<XY> ERROR (POGREŠKA)

To continue turn off then on (Za nastavak
isključite i ponovo uključite)

Došlo je do privremene pogreške u ispisu.

1.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno
uključite.

2.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP-ovom ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

60.<X> ERROR (POGREŠKA)

Došlo je do pogreške dok je uređaj
pokušavao podići ladicu koju je naznačio X.

1.

Otvorite ladicu i uklonite papir.

2.

Otvorite vodilice i potražite komadiće
papira ili strane predmete u ladici.

3.

Umetnite papire natrag u ladicu i
zatvorite je.

4.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno
uključite.

5.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP-ovom ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

62 NO SYSTEM (60 NEMA SUSTAVA)

To continue turn off then on (Za nastavak
isključite i ponovo uključite)

Poruka naznačuje da nije pronađen sustav.
Softverski sustav uređaja je u kvaru.

1.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno
uključite.

2.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP-ovom ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

66.XY.ZZ INPUT DEVICE ERROR
(66.XY.ZZ POGREŠKA ULAZNOG
UREĐAJA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

66.XY.ZZ INPUT DEVICE ERROR
(66.XY.ZZ POGREŠKA ULAZNOG
UREĐAJA)

Check cables and turn off then on
(Provjerite kabele te isključite, a zatim
ponovo uključite uređaj)

Vanjski kontroler za rukovanje papirom je
naišao na problem.

Provjerite kabele, a zatim isključite pa ponovo
uključite uređaj.

66.XY.ZZ INPUT DEVICE FAILURE
(66.XY.ZZ POGREŠKA ULAZNOG
UREĐAJA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

66.XY.ZZ INPUT DEVICE FAILURE
(66.XY.ZZ POGREŠKA ULAZNOG
UREĐAJA)

Check cables and turn off then on
(Provjerite kabele te isključite, a zatim
ponovo uključite uređaj)

Došlo je do pogreške u vanjskom dodatku za
rukovanje sa papirom.

1.

Isključite uređaj.

2.

Provjerite je li dodatak ispravno
namješten i spojen na uređaj, bez
praznog prostora između uređaja i
dodatka. Ako dodatak koristi kablove,
odspojite i ponovno ih spojite.

3.

Uključite uređaj.

4.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP-ovom ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

152 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE
DISCONNECTED (66.XY.ZZ IZLAZNI
UREĐAJ JE ISKOPČAN)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Izlazni uređaj je iskopčan dok je uređaj bio
uključen.

Za nastavak ispisa morate učiniti nešto od
sljedećeg:

Ponovo priključite izlazni uređaj.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno
uključite.

Ako se poruka nastavi pojavljivati, obratite se
HP-ovom ovlaštenom servisu ili davatelju
podrške.

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE ERROR
(66.XY.ZZ POGREŠKA IZLAZNOG
UREĐAJA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE ERROR
(66.XY.ZZ POGREŠKA IZLAZNOG
UREĐAJA)

Check cables and turn off then on
(Provjerite kabele te isključite, a zatim
ponovo uključite uređaj)

Vanjski kontroler za rukovanje papirom je
naišao na problem.

Provjerite kabele, a zatim isključite pa ponovo
uključite uređaj.

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE FAILURE
(66.XY.ZZ POGREŠKA IZLAZNOG
UREĐAJA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE FAILURE
(66.XY.ZZ POGREŠKA IZLAZNOG
UREĐAJA)

Turn off, check connection, turn on
(Isključite, provjerite vezu, uključite)

Došlo je do pogreške u vanjskom dodatku za
rukovanje sa papirom.

1.

Isključite uređaj.

2.

Provjerite je li dodatak ispravno
namješten i spojen na uređaj, bez
praznog prostora između uređaja i
dodatka. Ako dodatak koristi kablove,
odspojite i ponovno ih spojite.

3.

Uključite uređaj.

4.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP-ovom ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

66.XY.ZZ SERVICE ERROR (66.XY.ZZ
POGREŠKA SERVISA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

66.XY.ZZ SERVICE ERROR (66.XY.ZZ
POGREŠKA SERVISA)

Check cables and turn off then on
(Provjerite kabele te isključite, a zatim
ponovo uključite uređaj)

Vanjski kontroler za rukovanje papirom je
naišao na problem.

Provjerite kabele, a zatim isključite pa ponovo
uključite uređaj.

68, PERMANENT STORAGE WRITE FAIL
TRAYX (SNIMANJE U TRAJNU
MEMORIJU NIJE USPJELO - LADICA X)

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

Snimanje u trajnu memoriju uređaja ne
uspijeva. Ispis se može nastaviti, ali može
doći do neočekivanog ponašanja jer je došlo
do pogreške u trajnoj memoriji.

Za nastavak pritisnite

OK

.

Ako se poruka o pogrešci nastavi prikazivati,
isključite pa ponovo uključite uređaj. Ako se
poruka i dalje prikazuje, obratite se HP-ovom
ovlaštenom servisu ili davatelju podrške.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

HRWW

Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči 153

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

68,X PERMANENT STORAGE (TRAJNO
SPREMANJE)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

68,X PERMANENT STORAGE (TRAJNO
SPREMANJE)

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

Trajna memorija je puna. Neke su postavke
možda vraćene na tvorničke vrijednosti.

1.

Ako se poruka o pogrešci nastavi
prikazivati, isključite pa ponovo uključite
uređaj.

2.

Ispišite stranicu s konfiguracijom i
provjerite postavke proizvoda kako biste
utvrdili koje su se vrijednosti promijenile.

3.

Isključite proizvod, a zatim pritisnite i
držite

Izbornik

dok uključujete

uređaj, kako biste očistili trajnu
memoriju.

4.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP-ovom ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

68,X STORAGE ERROR SETTINGS
CHANGED (POGREŠKA MEMORIJE -
POSTAVKE SU PROMIJENJENE)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

68,X STORAGE ERROR SETTINGS
CHANGED (POGREŠKA MEMORIJE -
POSTAVKE SU PROMIJENJENE)

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

Došlo je do pogreške u trajnoj memoriji
proizvoda te je jedna ili više postavki uređaja
postavljeno na tvorničke vrijednosti.

Za nastavak ispisa pritisnite

OK

.

Ispišite stranicu s konfiguracijom i provjerite
postavke proizvoda kako biste utvrdili koje su
se vrijednosti promijenile.

Ako se poruka o pogrešci nastavi prikazivati,
isključite pa ponovo uključite uređaj. Ako se
poruka nastavi pojavljivati, obratite se HP
ovlaštenom servisu ili davatelju podrške.

69.X ERROR (69.X POGREŠKA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

69.X ERROR (69.X POGREŠKA)

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

Došlo je do pogreške u ispisu.

1.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno
uključite.

2.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP-ovom ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

79.XXXX ERROR (79.XXXX POGREŠKA)

To continue turn off then on (Za nastavak
isključite i ponovo uključite)

Uređaj je detektirao ozbiljnu hardversku
pogrešku.

1.

Pritisnite gumb za zaustavljanje

radi

čišćenja zadatka ispisa iz memorije
uređaja. Isključite pisač, a zatim ga
ponovno uključite.

2.

Pokušajte ispisati dokument pomoću
nekog drugog programa. Ako se
zadatak ispiše, vratite se u prvi program
i pokušajte ispisati neku drugu datoteku.
Ako se poruka prikaže samo uz
određeni program ili zadatak ispisa,
obratite se za pomoć dobavljaču
softvera.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

154 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

Ako se poruka nastavi prikazivati s različitim
programima i zadacima ispisa, pokušajte sa
sljedećim koracima.

1.

Isključite uređaj.

2.

Odspojite sve kabele koji povezuju
uređaj s mrežom ili računalom.

3.

Uklonite sve DIMM memorijske module
ili DIMM module drugih proizvođača iz
uređaja. Nakon toga ponovo instalirajte
DIMM memorijski modul.

4.

Uklonite EIO uređaj s uređaja.

5.

Uključite uređaj.

Ako se pogreška više ne pojavljuje, slijedite
ove korake.

1.

Instalirajte DIMM memorijski modul i
EIO uređaj, jedan po jedan, te isključite
i ponovo uključite uređaj nakon svake
instalacije.

2.

Zamijenite DIMM memorijski modul ili
EIO uređaj ako utvrdite da neki od njih
uzrokuje pogrešku.

3.

Ponovo spojite sve kabele koji povezuju
uređaj s mrežom ili računalom.

8X.YYYY EIO ERROR (8X.YYYY EIO
POGREŠKA)

EIO dodatna kartica u utoru [X] naišla je na
ozbiljnu pogrešku.

1.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno
uključite.

2.

Isključite uređaj, ponovo umetnite EIO
dodatnu karticu u utor [X], a zatim
ponovo uključite uređaj.

3.

Isključite uređaj, izvucite EIO dodatnu
karticu iz utora [X], umetnite je u drugi
EIO utor, a zatim ponovo uključite
uređaj.

4.

Ponovo umetnite EIO dodatnu karticu u
utor [X].

8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR
(8X.YYYY POGREŠKA UGRAĐENI
JETDIRECT)

Ugrađeni HP Jetdirect ispisni poslužitelj
naišao je na ozbiljnu pogrešku.

1.

Isključite pisač, a zatim ga ponovno
uključite.

2.

Ako se poruka nastavi pojavljivati,
obratite se HP-ovom ovlaštenom
servisu ili davatelju podrške.

Access denied (Pristup zabranjen)

MENUS LOCKED (IZBORNICI
ZAKLJUČANI)

Funkcija upravljačke ploče koju pokušavate
koristiti je zaključana radi sprječavanja
neovlaštenog pristupa

(obratite se svom administratoru mreže).

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

HRWW

Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči 155

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

ACTION NOT CURRENTLY AVAILABLE
FOR TRAY X (AKCIJA TRENUTNO NIJE
DOSTUONA ZA LADICU X)

Tray size cannot be ANY SIZE/ANY
CUSTOM (Veličina ladice ne može biti Bilo
koja veličina / Bilo koja prilagođena)

Obostrani ispis nije moguć kad je veličina
ladice postavljena na ANY SIZE (Bilo koja
veličina) ili ANY CUSTOM (Bilo koja
prilagođena).

Promijenite postavke ladice.

1.

Pritisnite

Izbornik

.

2.

Pritisnite strelicu za dolje kako biste
označili PAPER HANDLING
(Rukovanje papirom), a zatim pritisnite

OK

.

3.

Pritisnite strelicu za dolje kako biste
označili odgovarajuću ladicu, a zatim
pritisnite

OK

.

4.

Promijenite postavke veličine i vrste za
odabranu ladicu.

Bad duplexer connection (Loša veza
dodatka za obostrani ispis)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Dodatak za obostrani ispis nije ispravno
povezan s uređajem.

1.

Provjerite koristite li odgovarajući kabel
za napajanje koji je isporučen uz uređaj.

2.

Pokušajte ukloniti pa ponovo instalirati
dodatak za obostrani ispis. Isključite
uređaj, a zatim ga ponovno uključite.

BAD ENVELOPE FEEDER CONNECTION
(LOŠA VEZA ULAGAČA OMOTNICA)

Ulagač omotnica nije na odgovarajući način
povezan s uređajem.

Pokušajte ukloniti pa ponovo instalirati
ulagač omotnica. Nakon toga isključite
uređaj, a zatim ga ponovo uključite.

BAD OPTIONAL TRAY CONNECTION
(LOŠA VEZA DODATNE LADICE)

Dodatna ladica nije ispravno priključena.

Uklonite ladicu, a zatim je ponovo instalirajte.
Nakon toga isključite uređaj, a zatim ga
ponovo uključite.

Canceling... (Prekid...)

Uređaj prekida zadatak ispisa. Dok se
zadatak prekida, poruka se nastavlja, put za
papir se prazni, a preostali dolazni podaci na
kanalu s aktivnim podacima se primaju i
odbacuju.

Nije potrebno ništa učiniti.

CANNOT DUPLEX CLOSE REAR DOOR
(OBOSTRANI ISPIS NIJE MOGUĆ -
ZATVORITE IZLAZNI SPREMNIK)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Za obostrani ispis stražnja vrata moraju biti
zatvorena.

Zatvorite stražnja vrata

Checking paper path (Provjera puta za
papir)

Uređaj provjerava je li došlo do zaglavljivanja
papira odnosno ima li papira koji nije uklonjen
iz proizvoda.

Nije potrebno ništa učiniti.

Checking printer (Provjera pisača)

Uređaj provjerava je li došlo do zaglavljivanja
papira odnosno ima li papira koji nije uklonjen
iz proizvoda.

Nije potrebno ništa učiniti.

CHOSEN PERSONALITY NOT
AVAILABLE (ODABRANA
KARAKTERISTIKA NIJE DOSTUPNA)

To continue press

OK

(Za nastavak

pritisnite...)

Uređaj je primio zahtjev za karakteristikom
(jezik uređaja) koja ne postoji. Ispisni zadatak
je otkazan.

Ispišite zadatak pomoću upravljačkog
programa pisača za drugi jezik uređaja ili
dodajte traženi jezik uređaju (ako je moguće).

Ako želite vidjeti popis dostupnih značajki,
ispišite stranicu s konfiguracijom.

Cleaning... (Čišćenje...)

Uređaj obavlja automatsko čišćenje.

Nije potrebna nikakva akcija.

CLEANING DISK <X> % COMPLETE
(ČIŠĆENJE DISKA DOVRŠENO <X> %)

Do not power off (Ne isključujte napajanje)

Tvrdi disk se sanira.

Nije potrebno ništa učiniti.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

156 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

izmjenjuje se sa

CLEANING DISK <X> % COMPLETE
(ČIŠĆENJE DISKA DOVRŠENO <X> %)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

CLEANING DISK <X> % COMPLETE
(ČIŠĆENJE DISKA DOVRŠENO <X> %)

Do not power off (Ne isključujte napajanje)

izmjenjuje se sa

CLEANING DISK <X> % COMPLETE
(ČIŠĆENJE DISKA DOVRŠENO <X> %)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Uređaj za pohranu se sanira ili čisti. Ne
isključujte uređaj. Funkcije uređaja nisu
dostupne. Nakon dovršetka postupka, uređaj
se automatski isključuje, a zatim uključuje.

Nije potrebno ništa učiniti.

CLEANING PAGE ERROR (POGREŠKA
STRANICE ZA ČIŠĆENJE)

Open rear bin (Otvorite stražnju ladicu)

Pokušali ste ispisati ili obraditi stranicu za
čišćenje s dodatkom za automatski obostrani
ispis i zatvorenim stražnjim vratašcima.

Otvorite stražnju izlaznu ladicu za početak
ispisa ili obrade stranice za čišćenje.

Clearing event log (Dnevnik čišćenja)

Uređaj čisti zapisnik događaja.

Nije potrebno ništa učiniti.

Clearing paper path (Čišćenje puta za
papir)

Došlo je do zaglavljivanja papira u uređaju ili
je uređaj uključen te je na pogrešnoj lokaciji
detektiran papir. Uređaj pokušava
automatski izbaciti listove papira.

Pričekajte da uređaj završi s pokušajima
izbacivanja listova papira. Ako ne uspije, na
zaslonu upravljačke ploče prikazat će se
poruka o zaglavljivanju.

CODE CRC ERROR SEND FULL RFU ON
<X> PORT (POGREŠKA U SLANJU RFU
DATOTEKE NA PRIKLJUČAK <X>)

Došlo je do pogreške za vrijeme nadogradnje
programskih datoteka.

Kontaktirajte HP-ova davatelja usluga ili
podrške.

CORRUPT FIRMWARE IN EXTERNAL
ACCESSORY (OŠTEĆENE
PROGRAMSKE DATOTEKE U
VANJSKOM DODATKU)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Uređaj je detektirao oštećene programske
datoteke u ulaznom ili izlaznom dodatku.

Ispis se može nastaviti, no može doći do
zaglavljivanja papira. Upute za nadogradnju
programskih datoteka i preuzimanje
nadogradnje potražite u odjeljku

Nadogradnja firmvera na stranici 137

.

DATA RECEIVED (PRIMLJENI PODACI)

To print last page press OK (Za ispis
zadnje stranice pritisnite OK)

izmjenjuje se sa

<porukom trenutačnog stanja>

Uređaj čeka naredbu za ispis (kao što je
pomak na sljedeću stranicu ili prilikom
pauziranja zadatka ispisa).

Za nastavak pritisnite

OK

.

DATE/TIME=YYYY/MMMM/DD HH:MM
(DATUM/VRIJEME=GGGG/MMMM/DD
HH:MM)

Press OK to continue (Za nastavak
pritisnite OK)

To skip press

. (Za preskakanje

pritisnite Stop.)

Trenutni datum i vrijeme

Postavite datum i vrijeme ili pritisnite gumb
zaustavljanja

za preskakanje.

Deleting... (Brisanje...)

Uređaj briše pohranjeni zadatak.

Nije potrebno ništa učiniti.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

HRWW

Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči 157

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

DUPLEXER ERROR REMOVE DUPLEXER
(POGREŠKA DODATKA ZA OBOSTRANI
ISPIS - UKLONITE DODATAK ZA
OBOSTRANI ISPIS)

Install duplexer with power off (Instalirajte
dodatak za obostrani ispis dok je uređaj
uključen)

Došlo je do pogreške s dodatkom za
obostrani ispis.

Isključite uređaj i ponovo priključite dodatak
za obostrani ispis. (Svi poslovi ispisa u
uređaju će se možda izgubiti)

EIO DEVICE FAILURE (KVAR EIO
UREĐAJA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Došlo je do kvara navedenog uređaja.

Za nastavak pritisnite OK.

EIO DISK NOT FUNCTIONAL (EIO DISK NE
RADI)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

EIO disk U UTORU X ne radi ispravno.

1.

Isključite uređaj.

2.

Provjerite je li EIO disk ispravno
umetnut i sigurno pričvršćen.

3.

Ako se poruka nastavi prikazivati na
upravljačkoj ploči, dodatni tvrdi disk
valja zamijeniti.

EIO DISK SPINNING UP (EIO DISK SE
POKREĆE)

izmjenjuje se sa

<porukom trenutačnog stanja>

Dodatni disk u EIO utoru [X] se pokreće.

Nije potrebno ništa učiniti.

EIO FILE OPERATION FAILED
(OPERACIJA S EIO DATOTEKOM NIJE
USPJELA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Naredba je pokušala nelogičnu operaciju.

Za nastavak pritisnite OK.

EIO FILE SYSTEM IS FULL (DATOTEČNI
SUSTAV EIO UREĐAJA JE PUN)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Navedeni datotečni sustav je pun te upis na
njega nije moguć.

Za nastavak pritisnite OK.

EIO IS WRITE PROTECTED (EIO
DATOTEČNI SUSTAV ZAŠTIĆEN JE OD
UPISIVANJA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Upisivanje u datotečni sustav nije moguće.

Za nastavak pritisnite OK.

Envelope feeder <type> <size> (Ulagač
omotnica <vrsta> <veličina>)

To change size or type press OK (Za
promjenu veličine ili vrste pritisnite...)

izmjenjuje se sa

TRAY <XX> [TYPE] [SIZE] (LADICA <XX>
[VRSTA] [VELIČINA])

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Trenutačna veličina vrsta ladice.

Za prihvaćanje veličine i vrste pritisnite
strelicu za natrag

.

Za promjenu postavki pritisnite

OK

.

ENVELOPE FEEDER EMPTY (ULAGAČ
OMOTNICA JE PRAZAN)

izmjenjuje se sa

Ulagač omotnica je prazan.

Umetnite omotnice u ulagač omotnica.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

158 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

<porukom trenutačnog stanja>

Event log empty (Dnevnik događaja je
prazan)

Pokušavate pregledati prazan dnevnik
događaja odabirom stavke SHOW EVENT
LOG
(Prikaži dnevnik događaja) na
upravljačkoj ploči.

Nije potrebno ništa učiniti.

Incorrect

Unesen je pogrešan PIN.

Ponovo unesite PIN.

INFLATE FAILURE SEND FULL RFU ON
<X> PORT (POGREŠKA U SLANJU RFU
DATOTEKE NA PRIKLJUČAK <X>)

Došlo je do pogreške za vrijeme nadogradnje
programskih datoteka.

Kontaktirajte HP-ova davatelja usluga ili
podrške.

Initializing (Pokretanje)

Pokretanje pojedinih zadataka.

Nije potrebno ništa učiniti.

INSERT OR CLOSE TRAY <XX>
(UMETNITE ILI ZATVORITE LADICU <XX>)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Navedena ladica je otvorena ili nedostaje.

Umetnite ili zatvorite ladicu kako bi se ispis
nastavio.

INSTALL BLACK CARTRIDGE
(INSTALIRAJTE SPREMNIK S CRNOM
TINTOM)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Spremnik s tintom nedostaje te ga valja
umetnuti kako bi se ispis mogao nastaviti.

1.

Otvorite gornji poklopac.

2.

Umetnite spremnik s tintom.

3.

Zatvorite gornji poklopac.

INSUFFICIENT MEMORY TO LOAD
FONTS/DATA (NEMA DOVOLJNO
MEMORIJE ZA UČITAVANJE FONTOVA/
PODATAKA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

<UREĐAJ>

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

Uređaj je primio više podataka nego što može
stati u dostupnu memoriju. Možda ste
pokušali prenijeti previše makronaredbi,
fontova ili složenih grafika.

Pritisnite

OK

za ispis prenesenih podataka

(neki bi podaci mogli biti izgubljeni).

Za rješavanje tog problema pojednostavite
zadatak ispisa ili instalirajte dodatnu
memoriju.

INTERNAL DISK CANNOT BE WRITTEN
TO (UPISIVANJE NA DISK UREĐAJA NIJE
MOGUĆE)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Upisivanje na uređaj nije moguće.

Za nastavak pritisnite

OK

.

INTERNAL DISK DEVICE FAILURE (KVAR
NA DISKU UREĐAJA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Došlo je do kvara navedenog uređaja.

Za nastavak pritisnite

OK

.

INTERNAL DISK FILE OPERATION
FAILED (OPERACIJA DATOTEKE NA
DISKU UREĐAJA NIJE USPJELA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Naredba je pokušala nelogičnu operaciju.

Za nastavak pritisnite

OK

.

INTERNAL DISK FILE SYSTEM IS FULL
(DATOTEČNI SUSTAV DISKA UREĐAJA
JE PUN)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Navedeni datotečni sustav je pun te upis na
njega nije moguć.

Za nastavak pritisnite

OK

.

INTERNAL DISK NOT FUNCTIONAL (DISK
UREĐAJA NE RADI)

RAM disk ne radi ispravno.

Kontaktirajte HP-ova davatelja usluga ili
podrške.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

HRWW

Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči 159

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

INTERNAL DISK SPINNING UP (DISK
UREĐAJA SE POKREĆE)

izmjenjuje se sa

<porukom trenutačnog stanja>

Disk uređaja se pokreće. Zadaci kojima je
potreban pristup disku su na čekanju.

Nije potrebno ništa učiniti.

LOAD ENVELOPE FEEDER [TYPE] [SIZE]
(NAPUNITE ULAGAČ OMOTNICA
[VRSTA] [VELIČINA])

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Ulagač omotnica je prazan.

Napunite ulagač koverti.

Ako se omotnice već nalaze u ulagaču,
pritisnite

OK

za ispis.

Ako želite koristiti drugu ladicu, uklonite
omotnice iz ulagača, a zatim pritisnite

OK

to

continue.

LOAD ENVELOPE FEEDER [TYPE] [SIZE]
(NAPUNITE ULAGAČ OMOTNICA
[VRSTA] [VELIČINA])

To use another tray press OK (Za
korištenje druge ladice pritisnite...)

izmjenjuje se sa

LOAD ENVELOPE FEEDER [TYPE] [SIZE]
(NAPUNITE ULAGAČ OMOTNICA
[VRSTA] [VELIČINA])

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Ulagač omotnica je prazan.

Napunite ulagač omotnica.

Ako se omotnice već nalaze u ulagaču,
pritisnite

OK

za ispis.

Ako želite koristiti drugu ladicu, uklonite
omotnice iz ulagača, a zatim pritisnite

OK

to

continue.

LOAD TRAY <XX> [TYPE] [SIZE]
(UMETNITE U LADICU <XX> [VRSTA]
[VELIČINA])

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Naznačena je ladica konfigurirana za
određenu vrstu i veličinu papira potrebnu za
zadatak ispisa, no u njoj nema papira. Sve su
ostale ladice također prazne.

Umetnite odgovarajući papir u naznačenu
ladicu.

LOAD TRAY <XX> [TYPE] [SIZE]
(UMETNITE U LADICU <XX> [VRSTA]
[VELIČINA])

To use another tray press OK (Za
korištenje druge ladice pritisnite...)

izmjenjuje se sa

LOAD TRAY <XX> [TYPE] [SIZE]
(UMETNITE U LADICU <XX> [VRSTA]
[VELIČINA])

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Poslani zadatak zahtjeva određenu vrstu i
veličinu papira koje nema u naznačenoj
ladici.

Pritisnite

OK

za korištenje vrste i veličine

raspoložive u drugoj ladici.

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (UMETNITE U
LADICU 1 [VRSTA] [VELIČINA])

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

izmjenjuje se sa

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (UMETNITE U
LADICU 1 [VRSTA] [VELIČINA])

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Ladica 1 je prazna.

Napunite ladicu 1 traženim papirom.

Ako se u ladici 1več nalazi papir, pritisnite
gumb za pomoć , a zatim pritisnite

OK

za

ispis.

Ako želite koristiti drugu ladicu, uklonite papir
iz ladice 1, a zatim pritisnite

OK

za nastavak.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

160 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (UMETNITE U
LADICU 1 [VRSTA] [VELIČINA])

To use another tray press OK (Za
korištenje druge ladice pritisnite...)

izmjenjuje se sa

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (UMETNITE U
LADICU 1 [VRSTA] [VELIČINA])

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Ladica 1 je prazna, a ima drugih raspoloživih
ladica.

Dodirnite

OK

za korištenje druge ladice.

Za korištenje ladice 1 napunite je traženim
papirom.

Ako se u ladici 1već nalazi papir, pritisnite
gumb za pomoć , a zatim pritisnite

OK

za

ispis.

Ako želite koristiti drugu ladicu, uklonite papir
iz ladice 1, a zatim pritisnite

OK

za korištenje

druge ladice.

LOWER THE <BINNAME> (SPUSTITE
<NAZIV LADICE>)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Dodatna ladica je u podignutom položaju.

Spustite ladicu.

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE] (RUČNO
UMETANJE [VRSTA] [VELIČINA])

Proizvod čeka na ručno umetanje papira u
ladicu 1.

Ako se u ladici 1već nalazi papir, pritisnite
gumb za pomoć , a zatim pritisnite

OK

za

ispis.

Ako želite koristiti drugu ladicu, uklonite papir
iz ladice 1, a zatim pritisnite

OK

.

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE] (RUČNO
UMETANJE [VRSTA] [VELIČINA])

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

izmjenjuje se sa

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE] (RUČNO
UMETANJE [VRSTA] [VELIČINA])

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Proizvod čeka na ručno umetanje papira u
ladicu 1.

Umetnite traženi papir u ladicu 1 i pritisnite

OK

.

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE] (RUČNO
UMETANJE [VRSTA] [VELIČINA])

To use another tray press OK (Za
korištenje druge ladice pritisnite...)

izmjenjuje se sa

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE] (RUČNO
UMETANJE [VRSTA] [VELIČINA])

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Proizvod čeka na ručno umetanje papira u
ladicu 1.

Pritisnite

OK

za korištenje vrste i veličine

raspoložive u drugoj ladici.

MANUALLY FEED OUTPUT STACK
(RUČNO UMETANJE IZLAZNOG SNOPA)

Then press OK to print second sides
(Zatim pritisnite ... za ispis druge stranice)

Prva strana ručnog obostranog ispisa je
dovršena. Umetnite izlazni snop u uređaj radi
ispisa druge strane.

1.

Umetnite izlazni snop u ladicu 1, istim
dijelom prema naprijed te ispisanom
stranom prema dolje.

2.

Za nastavak ispisa pritisnite

OK

.

No job to cancel (Nema zadatka za
otkazivanje)

Pritisnut je gumb za zaustavljanje

no

nema aktivnog zadatka niti podataka u
međuspremniku koje bi bilo moguće otkazati.

Poruka se prikazuje oko 2 sekunde prije nego
što se uređaj vrati u stanje spremnosti.

Nije potrebno ništa učiniti.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

HRWW

Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči 161

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

NON HP SUPPLY INSTALLED
(INSTALIRAN JE POTROŠNI MATERIJAL
KOJI NIJE HP)

Economode disabled (Ekonomični način
rada je isključen)

Uređaj je utvrdio da spremnik s tintom nije
izvorni HP-ov potrošni materijal.

Ako ste mislili da ste kupili originalni HP-ov
potrošni materijal, nazovite HP-ovu vruću
liniju za pomoć u slučaju prevare

Jamstvo ne pokriva popravak potreban zbog
korištenja neovlaštenog potrošnog materijala
ili potrošnog materijala drugih proizvođača.

Za nastavak ispisa pritisnite

OK

.

NON HP SUPPLY INSTALLED
(INSTALIRAN JE POTROŠNI MATERIJAL
KOJI NIJE HP)

izmjenjuje se sa

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Uređaj je utvrdio da spremnik s tintom nije
izvorni HP-ov potrošni materijal.

Ako ste mislili da ste kupili originalni HP-ov
potrošni materijal, nazovite HP-ovu vruću
liniju za pomoć u slučaju prevare

Jamstvo ne pokriva popravak potreban zbog
korištenja neovlaštenog potrošnog materijala
ili potrošnog materijala drugih proizvođača.

Za nastavak ispisa pritisnite

OK

.

Output bin FULL (Izlazna ladica je PUNA)

Remove all paper from bin (Uklonite sav
papir iz spremnika)

Izlazna ladica je puna te se ispis ne može
nastaviti.

Ispraznite ladicu tako da se trenutni zadatak
ispisa može nastaviti.

Output bin FULL (Izlazna ladica je PUNA)

Remove all paper from bin (Uklonite sav
papir iz spremnika)

izmjenjuje se sa

<porukom trenutačnog stanja>

Izlazna je ladica puna, no nije potrebna za
trenutačni zadatak ispisa.

Ispraznite ladicu prije slanja zadatka ispisa toj
ladici.

PAPER WRAPPED AROUND FUSER
(PAPIR OMOTAN OKO GRIJAČA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Došlo je do zaglavljivanja jer se papir omotao
oko mehanizma za nanošenje tinte.

OPREZ:

Dok se uređaj koristi, mehanizam

za nanošenje tinte može biti vruć. Pričekajte
da se mehanizam za nanošenje tinte ohladi
prije nego što rukujete njime.

1.

Isključite uređaj.

2.

Uklonite stražnju izlaznu ladicu.

3.

Pritisnite plave jezičce za uklanjanje
mehanizma za nanošenje tinte.

4.

Uklonite zaglavljeni papir.

5.

Ponovo montirajte mehanizam za
nanošenje tinte i stražnju izlaznu ladicu.

6.

Uključite uređaj.

Performing upgrade (Izvođenje
nadogradnje)

Programske datoteke se nadograđuju.

Nije potrebno ništa učiniti.

PERFORM PRINTER MAINTENANCE
(OBAVITE ODRŽAVANJE PISAČA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

<porukom trenutačnog stanja>

Valja obaviti redovito održavanje pisača.

Obratite se svom serviseru i dogovorite
termin za održavanje. Nastavite ispisivati do
obavljanja održavanja.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

162 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

Please wait (Pričekajte)

Uređaj se prebacuje u offline način rada.

Nije potrebno ništa učiniti.

Printing...ENGINE TEST (Ispis...
TESTIRANJE POGONA)

Uređaj ispisuje stranicu za testiranje pogona. Nije potrebno ništa učiniti.

RAM DISK DEVICE FAILURE (KVAR RAM
DISKA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Došlo je do kvara navedenog uređaja.

Za nastavak pritisnite

OK

.

RAM DISK FILE SYSTEM IS FULL
(DATOTEČNI SUSTAV RAM DISKA JE
PUN)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Navedeni datotečni sustav je pun te upis na
njega nije moguć.

Za nastavak pritisnite

OK

.

RAM DISK IS WRITE PROTECTED (NA
RAM DISK SE NE MOŽE SNIMATI)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Upisivanje na uređaj nije moguće.

Za nastavak pritisnite

OK

.

RAM DISK OPERATION FAILED (KVAR
NA RAM DISKU UREĐAJA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Naredba je pokušala nelogičnu operaciju.

Za nastavak pritisnite

OK

.

REINSERT DUPLEXER (PONOVO
UMETNITE DODATAK ZA OBOSTRANI
ISPIS)

Dodatak za obostrani ispis je uklonjen.

Ponovo umetnite dodatak za obostrani ispis.

REPLACE BLACK CARTRIDGE
(ZAMIJENITE SPREMNIK S CRNOM
TINTOM)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Spremniku s tintom istekao je rok trajanja.

Zamijenite spremnik.

REPLACE BLACK CARTRIDGE
(ZAMIJENITE SPREMNIK S CRNOM
TINTOM)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

REPLACE BLACK CARTRIDGE
(ZAMIJENITE SPREMNIK S CRNOM
TINTOM)

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

Spremnik s tintom je dosegao donju granicu. Naručite novi spremnik. Za nastavak ispisa

pritisnite

OK

.

REPLACE STAPLES (ZAMIJENITE
KLAMERICE)

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

U dodatku za klamanje nema više klamerica. Pritisnite

OK

za nastavak ispisa bez

klamanja.

Request accepted please wait (Zahtjev je
primljen, pričekajte)

Zahtjev za ispis interne stranice čeka na ispis. Pričekajte da završi ispis trenutnog zadatka.

Restoring... (Vraćanje...)

Uređaj vraća određene postavke.

Nije potrebno ništa učiniti.

Restoring factory settings (Vraćanje
tvorničkih postavki)

Uređaj vraća tvorničke postavke.

Nije potrebno ništa učiniti.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

HRWW

Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči 163

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

RFU LOAD ERROR SEND FULL RFU ON
<X> PORT (POGREŠKA U SLANJU RFU
DATOTEKE NA PRIKLJUČAK <X>)

Došlo je do pogreške za vrijeme nadogradnje
programskih datoteka.

Kontaktirajte HP-ova davatelja usluga ili
podrške.

ROM DISK DEVICE FAILURE (KVAR NA
ROM DISKU)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Došlo je do kvara navedenog uređaja.

Za nastavak pritisnite

OK

.

ROM DISK FILE OPERATION FAILED
(OPERACIJA DATOTEKE NA ROM DISKU
NIJE USPJELA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Naredba je pokušala nelogičnu operaciju.

Za nastavak pritisnite

OK

.

ROM DISK FILE SYSTEM IS FULL
(DATOTEČNI SUSTAV ROM DISKA JE
PUN)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Navedeni datotečni sustav je pun te upis na
njega nije moguć.

Za nastavak pritisnite

OK

.

ROM DISK IS WRITE PROTECTED (ROM
DISK JE ZAŠTIĆEN OD UPISIVANJA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Upisivanje na uređaj nije moguće.

Za nastavak pritisnite

OK

.

SIZE MISMATCH IN TRAY XX
(NEODGOVARAJUĆA VELIČINA U LADICI
XX)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

<porukom trenutačnog stanja>

U naznačenu ladicu umetnut je papir druge
veličine od one konfigurirane za ladicu.

Umetnite u ladicu papir veličine konfigurirane
za ladicu.

Provjerite jesu li vodilice u navedenoj ladici
ispravno smještene. Ispis se može nastaviti
iz drugih ladica.

Sleep mode on (Stanje mirovanja
uključeno)

Uređaj je u stanju mirovanja.

Nije potrebno ništa učiniti.

STAPLER LOW ON STAPLES (U
DODATKU ZA KLAMANJE JE OSTALA
MALA KOLIČINA KLAMERICA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

READY (SPREMAN)

To enter menus, press OK (Za pristup
izbornicima pritisnite OK)

U spremniku dodatka za slaganje/klamanje
ostalo je manje od 70 klamerica. Ispis se
nastavlja sve dok se klamerice u spremniku
ne potroše.

Zamijenite kasetu za klamanje. Više
informacija o zamjeni spremnika s
klamericama potražite u odjeljku

Umetanje

klamerica na stranici 122

.

SUPPORTED HOST USB DEVICE
DETECTED BUT INACCESSIBLE
(DETEKTIRAN JE USB UREĐAJ KOJI JE
PODRŽAN, ALI MU NIJE MOGUĆE
PRISTUPITI)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Detektiran je USB uređaj. Uređaj ne
podržava "uključi i koristi".

Isključite, a zatim ponovo uključite uređaj, no
ostavite USB uređaj priključen.

TOO MANY PAGES IN JOB TO FINISH
(PREVIŠE STRANICA U ZADATKU ZA
ZAVRŠNU OBRADU)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Dodatak za završnu obradu primio je previše
stranica za završnu obradu. Stranice će biti
izbačene bez završne obrade.

Smanjite broj stranica za ispis.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

164 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

TOO MANY PAGES IN JOB TO STAPLE
(PREVIŠE STRANICA U POSLU ZA
SPAJANJE)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Maksimalni broj listova koje dodatak može
klamati je 15. Ispis zadatka se dovršava, no
ispisane stranice se ne klamaju.

Zadatke ispisa koji imaju više od 15 stranica
morat ćete zaklamati ručno.

TOO MANY PAGES TO BIND TO (PREVIŠE
STRANICA ZA UVEZ)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Uz zadatak je poslano previše stranica. Uvez
nije moguće dovršiti.

Smanjite broj stranica.

TOO MANY TRAYS INSTALLED (PREVIŠE
MONTIRANIH LADICA)

Instalirali ste više dodatnih ladica nego što
uređaj podržava.

Uređaj podržava do četiri dodatne ladice za
po 500 listova papira ili jednu dodatnu ladicu
za 1500 listova papira te do tri dodatne ladice
za 5000 listova, ukupno do četiri dodatne
ladice.

Uklonite jednu od dodatnih ladica.

TRAY <XX> [TYPE] [SIZE] (LADICA <XX>
[VRSTA] [VELIČINA])

To change size or type press OK (Za
promjenu veličine ili vrste pritisnite...)

izmjenjuje se sa

TRAY <XX> [TYPE] [SIZE] (LADICA <XX>
[VRSTA] [VELIČINA])

To accept settings press

( Za

prihvaćanje postavki pritisnite...)

Poruka sadrži trenutnu konfiguraciju vrste i
veličine papira za ladicu te vam omogućuje
promjenu konfiguracije.

Za promjenu vrste ili veličine papira pritisnite

OK

dok je poruka prikazana. Za uklanjanje

poruke pritisnite strelicu za natrag

dok je

poruka još prikazana.

Postavite vrstu i veličinu ANY (Bilo koja)
ako se ladica često koristi za različite
vrste ili veličine papira.

Ako ispisujete samo na jednoj vrsti
papira postavite veličinu i vrstu na
određenu postavku.

TRAY <XX> OPEN (LADICA <XX> JE
OTVORENA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

izmjenjuje se sa

<porukom trenutačnog stanja>

Ladica ne može umetnuti papir u uređaj jer je
ladica [X] otvorena, a mora biti zatvorena
kako bi se ispis nastavio.

Provjerite ladice te ih zatvorite, ako ima
otvorenih.

Unable to copy job (Višestruko kopiranje
nije moguće)

izmjenjuje se sa

<porukom trenutačnog stanja>

Pogreška u memoriji ili datotečnom sustavu
onemogućava višestruko kopiranje. Ispisat
će se samo jedna kopija.

Ispravite pogrešku i pokušajte ponovo
pohraniti zadatak.

Unable to store job (Spremanje zadatka
nije moguće)

izmjenjuje se sa

<porukom trenutačnog stanja>

Navedeni zadatak nije moguće pohraniti
zbog problema s memorijom, diskom ili
konfiguracijom.

Ispravite pogrešku i pokušajte ponovo
pohraniti zadatak.

UNSUPPORTED HOST USB DEVICE
(NEPODRŽANI USB UREĐAJ)

U USB utor je umetnut nepodržani USB
uređaj.

Uređaj ne može koristiti taj USB uređaj.
Uklonite USB uređaj.

USB HUBS NOT FULLY SUPPORTED
(USB ČVORIŠTA NISU U POTPUNOSTI
PODRŽANA)

For help press (Za pomoć pritisnite...)

Uređaj ne zadovoljava zahtjeve napajanja
USB čvorišta.

Neke operacije možda neće ispravno raditi.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

HRWW

Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči 165

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

USB STORAGE DEVICE FAILURE (KVAR
USB UREĐAJA ZA SPREMANJE
PODATAKA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Došlo je do kvara navedenog uređaja.

Za nastavak pritisnite

OK

.

USB STORAGE FILE OPERATION FAILED
(OPERACIJA DATOTEKE USB MEMORIJE
NIJE USPJELA)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Naredba je pokušala nelogičnu operaciju.

Za nastavak pritisnite

OK

.

USB STORAGE FILE SYSTEM IS FULL
(DATOTEČNI SUSTAV USB MEMORIJE JE
PUN)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Navedeni datotečni sustav je pun te upis na
njega nije moguć.

Za nastavak pritisnite

OK

.

USB STORAGE IS WRITE PROTECTED
(NA USB MEMORIJU SE NE MOŽE
SNIMATI)

To clear press OK (Za brisanje pritisnite...)

Upisivanje na uređaj nije moguće.

Za nastavak pritisnite

OK

.

USE TRAY XX [TYPE] [SIZE] (KORISTITE
LADICU XX [VRSTA] [VELIČINA])

To change press / (Za promjenu
pritisnite...).

To use press OK (Za korištenje
pritisnite...)

Uređaj nije detektirao papir tražene veličine i
vrste. Poruka prikazuje papir najsličnije vrstu
i veličine te ladicu u kojoj se nalazi.

Pritisnite

OK

za prihvaćanje vrijednosti

navedenih u poruci ili pritisnite strelicu za
gore ili dolje / za kretanje kroz ponuđene
opcije.

Wait for printer to reinitialize (Pričekajte
da se pisač ponovo pokrene)

Poruka se može prikazati iz više razloga:

Postavke RAM DISKA promijenjene su
prije ponovnog pokretanja uređaja.

Uređaj se ponovo pokreće nakon
promjene načina rada vanjskog uređaja.

Izašli ste iz izbornika DIAGNOSTICS
(Dijagnostika).

Na stari uređaj montirana je nova ploča
za proširenja ili je na novi uređaj
montirana stara ploča za proširenja.

Nije potrebno ništa učiniti.

WAITING FOR TRAY <XX> TO LIFT
(UREĐAJ ČEKA PODIZANJE LADICE
<XX>)

izmjenjuje se sa

<porukom trenutačnog stanja>

Navedena ladica je u postupku podizanja
papira na vrh ladice radi ispravnog ulaganja.

Nije potrebno ništa učiniti.

WARMING UP (ZAGRIJAVANJE)

izmjenjuje se sa

<porukom trenutačnog stanja>

Uređaj izlazi iz stanja mirovanja. Ispis će se
nastaviti čim uređaj završi.

Nije potrebno ništa učiniti.

ZAMIJENITE SPREMNIK SPAJALICA

U dodatku za klamanje nema više klamerica. Pritisnite

OK

za nastavak ispisa bez

klamanja.

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

166 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

Poruka na upravljačkoj ploči

Opis

Preporučena radnja

To continue press OK (Za nastavak
pritisnite...)

Tablica 10-1

Poruke na upravljačkoj ploči (Nastavak)

HRWW

Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči 167