HP LaserJet P4510 Printer series - Vrste poruka na upravljačkoj ploči

background image

Vrste poruka na upravljačkoj ploči

Status problema s uređajem mogu naznačiti četiri vrste poruka na upravljačkoj ploči.

Vrsta poruke

Opis

Poruke o statusu

Poruke o statusu odražavaju trenutačno stanje uređaja. One vas obavještavaju o uobičajenom radu
uređaja te ne morate učiniti ništa kako biste ih uklonili. Mijenjaju se zajedno s promjenama stanja
uređaja. Kad je uređaj spreman, nije zauzet i nema poruka upozorenja na čekanju, prikazuje se poruka
o statusu Ready (Spremno) ako je uređaj online.

Poruke upozorenja

Poruke upozorenja vas izvješćuju o podacima i greškama kod ispisa. Ove poruke se obično izmjenjuju
s porukom Ready (Spremno) ili porukama o statusu dok ne pritisnete gumb

OK

. Neke poruke

upozorenja mogu se očistiti. Ako su CLEARABLE WARNINGS (Upozorenja koja se mogu brisati)
postavljena na JOB (Zadatak) u izborniku uređaja CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja)
(Konfiguracija uređaja), sljedeći će ispis izbrisati te poruke.

Poruke o pogreškama

Poruke o pogreškama znače da se moraju napraviti određene radnje, npr. dodavanje papira ili
rješavanje problema sa zaglavljenim papirom.

Neke poruke o greškama se počiste same od sebe. Ako je u izbornicima postavljeno AUTO-
CONTINUE
(Automatsko nastavljanje), uređaj će nastaviti s normalnim radom nakon što se na
10 sekundi pojavi poruka o pogrešci koja se automatski nastavlja.

NAPOMENA:

Ako pritisnete bilo koji gumb unutar 10 sekundi, poruka o pogrešci koja se automatski

nastavlja će prebrisati značajku automatskog nastavljanja, a funkcija gumba će imati prednost. Na
primjer, ako pritisnete gumb za zaustavljanje

ispis će se pauzirati te će biti ponuđena opcija

poništavanja zadatka ispisa.

Poruke o kritičnim
pogreškama

Poruke o kritičnim pogreškama obavještavaju vas o kvaru na uređaju. Neke od ovih poruka moguće
je ukloniti tako da uređaj isključite i ponovo uključite. Na ove poruke ne utječe postavka AUTO-
CONTINUE
(Automatsko nastavljanje). Ako kritičnu pogrešku ne možete odstraniti, potreban je
popravak.