HP LaserJet P4510 Printer series - Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz okruženje

background image

Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz okruženje

Ako uređaj radi u izuzetno vlažnom ili suhom okruženju, provjerite jesu li radni uvjeti u skladu sa
specifikacijama. Vidi

Radna okolina na stranici 223

.