HP LaserJet P4510 Printer series - Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz papir

background image

Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz papir

Neki problemi s kvalitetom ispisa prouzročeni su kvalitetom papira koja ne odgovara HP specifikacijama.

Površina papira je preglatka.

Vlažnost papira nije ujednačena, previsoka je ili preniska. Koristite papir iz drugog izvora ili iz
neotvorene rizme.

Toner se ne može nanijeti na neke dijelove papira. Koristite papir iz drugog izvora ili iz neotvorene
rizme.

Memorandum koji koristite ispisan je na grubom papiru. Koristite glatkiji, fotokopirni papir. Ako ste
na ovaj način riješili problem, od dobavljača memoranduma zatražite da koristi papir koji odgovara
HP specifikacijama.

Papir je pregrub. Koristite glatkiji, fotokopirni papir.

Papir je pretežak za postavku vrste papira koju ste odabrali, tako da se toner ne može nanijeti na
papir.

Potpune specifikacije papira za uređaje iz serije HP LaserJet donosi HP LaserJet Printer Family Print
Media Guide
(Vodič za potrošni materijal za HP LaserJet pisače, dostupan na stranici ). Vodič je
dostupan na adresi

www.hp.com/support/ljpaperguide

.