HP LaserJet P4510 Printer series - Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz zaglavljenje papira

background image

Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz zaglavljenje papira

Provjerite jeste li iz uređaja izvadili sve zaglavljene listove papira. Vidi

Vraćanje kod zaglavljivanja

na stranici 186

.

Ako se papir nedavno zaglavio, ispišite dvije do tri stranice kako biste očistili dio uređaja kroz koji
prolazi papir.

Ako listovi papira ne prolaze kroz mehanizam za nanošenje tonera i slike na ispisanim
dokumentima nisu ispravne, ispišite tri stranice kako biste očistili dio uređaja kroz koji prolazi papir.
Ako se problem i dalje javlja, ispišite i obradite stranicu za čišćenje. Vidi

Očistite put za papir

na stranici 136

.