HP LaserJet P4510 Printer series - Vraćanje tvorničkih postavki

background image

Vraćanje tvorničkih postavki

Tvorničke postavke možete vratiti pomoću izbornika RESETS (Ponovno postavljanje).

1.

Pritisnite

Menu

(Izbornik) .

2.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja),
zatim pritisnite

OK

.

3.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali RESETS (Ponovno postavljanje), zatim pritisnite

OK

.

4.

Pritisnite strelicu dolje kako biste odabrali RESTORE FACTORY SETTINGS (Vraćanje
tvorničkih postavki)
, zatim pritisnite

OK

za postavljanje proizvoda na izvorne tvorničke postavke.

146 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW