HP LaserJet P4510 Printer series - Uklanjanje papira zaglavljenog u izlaznoj ladici

background image

Uklanjanje papira zaglavljenog u izlaznoj ladici

1.

Otvorite stražnju izlaznu ladicu.

NAPOMENA:

Ako je većina papira još uvijek u uređaju, možda ga je jednostavnije izvaditi s

područja gornjeg poklopca. Vidi

Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja gornjeg poklopca i

spremnika s tintom na stranici 170

.

2.

Uhvatite obje strane papira i polako ga izvucite iz uređaja Na papiru se može nalaziti toner koji nije
potpuno nanesen. Pazite da ga ne izlijete po sebi ili po uređaju.

NAPOMENA:

Ako je zaglavljeni papir teško ukloniti, pokušajte otvoriti gornji poklopac do kraja

kako bi se smanjio pritisak na papir. Ako se papir podere ili ga svejedno ne možete izvući,
pogledajte

Uklanjanje zaglavljenog papira iz mehanizma za nanošenje tonera na stranici 178

.

3.

Zatvorite stražnju izlaznu ladicu.

4.

Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje, u uređaju još uvijek ima zaglavljenog papira. Pogledajte
je li papir zaglavljen negdje drugdje. Vidi

Mjesta zaglavljivanja na stranici 169

.

182 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW