HP LaserJet P4510 Printer series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz dodatne jedinice za spajanje/slaganje

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz dodatne jedinice za spajanje/slaganje

1.

Otvorite vratašca jedinice za slaganje, odnosno jedinice za spajanje/slaganje sa stražnje strane
uređaja te otvorite stražnju izlaznu ladicu.

2.

Pažljivo uklonite zaglavljeni papir.

3.

Zatvorite vratašca jedinice za slaganje, odnosno jedinice za spajanje/slaganje te zatvorite stražnju
izlaznu ladicu.

4.

Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje, u uređaju još uvijek ima zaglavljenog papira. Potražite
ga na drugoj lokaciji. Provjerite prednju stranu dodatka i uklonite zaglavljeni papir ako se tamo
nalazi. Vidi

Mjesta zaglavljivanja na stranici 169

.

HRWW

Zaglavljenja 183

background image

NAPOMENA:

Za nastavak rada izlaznu ladicu treba gurnuti u najniži položaj.