HP LaserJet P4510 Printer series - Čišćenje papira iz ladice 2 ili dodatne ladice za 500 listova

background image

Čišćenje papira iz ladice 2 ili dodatne ladice za 500 listova

1.

Izvucite ladicu iz uređaja, malo je podignite i iz nje izvadite sve oštećene papire.

HRWW

Zaglavljenja 173

background image

2.

Ako se rub papira vidi u području uvlačenja, papir polako povucite prema dolje i van iz uređaja.
(Nemojte ga vući ravno van kako se ne bi poderao.) Ako ne vidite papir, pogledajte u sljedećoj
ladici ili na području gornjeg poklopca. Vidi

Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja gornjeg

poklopca i spremnika s tintom na stranici 170

.

3.

Provjerite leži li papir u ladici ravno u sva četiri kuta, te je li ispod indikatora najveće visine papira.

4.

Gurnite ladicu u uređaj

5.

pritisnite

OK

(U redu) kako biste uklonili poruku o pogrešci.

6.

Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje, u uređaju još uvijek ima zaglavljenog papira. Pogledajte
je li medij zaglavljen negdje drugdje. Vidi

Mjesta zaglavljivanja na stranici 169

.

174 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW