HP LaserJet P4510 Printer series - Vađenje zaglavljenog papira iz dodatne ladice za 1.500 listova

background image

Vađenje zaglavljenog papira iz dodatne ladice za 1.500 listova

1.

Otvorite prednja vrata ladice.

2.

Ako se rub papira vidi u području uvlačenja, papir polako povucite prema dolje i van iz uređaja.
(Nemojte ga vući ravno van kako se ne bi poderao.) Ako ne vidite papir, pogledajte u sljedećoj
ladici ili na području gornjeg poklopca. Vidi

Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja gornjeg

poklopca i spremnika s tintom na stranici 170

.

3.

Provjerite ne prekoračuje li papir oznake za ulaganje na vodilicama te je li rub snopa papira
poravnat sa strelicama.

HRWW

Zaglavljenja 175

background image

4.

Zatvorite vrata ladice.

5.

Pritisnite

OK

(U redu) za brisanje poruke.

6.

Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje, u uređaju još uvijek ima zaglavljenog papira. Pogledajte
je li papir zaglavljen negdje drugdje. Vidi

Mjesta zaglavljivanja na stranici 169

.