HP LaserJet P4510 Printer series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja gornjeg poklopca i spremnika s tintom

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja gornjeg poklopca i spremnika s tintom

1.

Otvorite gornji poklopac i izvadite spremnik s tintom.

OPREZ:

Kako se spremnik s tintom ne bi oštetio, svjetlu ga izlažite najviše nekoliko minuta. Dok

se nalazi izvan uređaja, stavite list papira na spremnik s tintom.

2.

Pomoću zelene ručice podignite ploču za pristup papiru. Polako izvadite zaglavljeni papir iz
uređaja. Nemojte poderati papir. Ako se papir teško uklanja, pokušajte ga izvaditi iz područja ladice.
Vidi

Uklanjanje zaglavljenih medija iz ladica na stranici 173

.

3.

Otvorite ladicu 1 i skinite poklopac dodatka za omotnice. Ako se tu nalazi papir, uklonite ga.

170 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

4.

Okrenite vodilicu papira kako biste provjerili nalazi li se ispod zaglavljeni papir. Ako se tu nalazi
zaglavljeni papir, uklonite ga.

2

1

5.

Vratite poklopac za omotnice i zatvorite ladicu 1.

2

1

6.

Ponovo umetnite spremnik s tintom i zatvorite gornji poklopac.

7.

Ako se poruka o zaglavljenom papiru i dalje prikazuje, papir se i dalje nalazi u uređaju. Pogledajte
je li papir zaglavljen negdje drugdje. Vidi

Mjesta zaglavljivanja na stranici 169

.

HRWW

Zaglavljenja 171