HP LaserJet P4510 Printer series - Vraćanje kod zaglavljivanja

background image

Vraćanje kod zaglavljivanja

Ovaj je proizvod opremljen značajkom povrata nakon zaglavljivanja kojom se mogu ponovo ispisati
zaglavljene stranice. Na raspolaganju su sljedeće opcije:

AUTO (Automatski) — Uređaj pokušava ponovo ispisati zaglavljene stranice ako ima dovoljno
memorije.

OFF (Isključeno) — Uređaj ne pokušava ponovo ispisati zaglavljene stranice. Budući da zadnje
ispisane stranice ne zauzimaju memoriju, rad uređaja je optimalan.

NAPOMENA:

Pri korištenju ove opcije, ako uređaju ponestane papira a ispis se vrši obostrano,

može doći do gubljenja nekih stranica.

ON (Uključeno) — Uređaj uvijek ponovo ispisuje zaglavljene stranice. Dodatna se memorija
dodjeljuje za pohranu zadnjih nekoliko ispisanih stranica. Zbog toga rad može biti malo sporiji.

Značajka vraćanja nakon zaglavljivanja

1.

Pritisnite

Menu

(Izbornik) .

2.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili CONFIGURE DEVICE (Konfiguracija uređaja), zatim
pritisnite

OK

(U redu).

3.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili SYSTEM SETUP (Postavljanje sustava), zatim
pritisnite

OK

(U redu).

186 Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW

background image

4.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili JAM RECOVERY (Vraćanje kod zaglavljivanja),
zatim pritisnite

OK

(U redu)

5.

Pritisnite strelicu dolje ili strelicu gore kako biste označili željenu postavku, zatim pritisnite

OK

(U redu).

HRWW

Zaglavljenja 187