HP LaserJet P4510 Printer series - Instaliranje memorije uređaja

background image

Instaliranje memorije uređaja

Uređaj ima jedan DIMM utor.

OPREZ:

Statički elektricitet može oštetiti DIMM. Prilikom rukovanja DIMM memorijskim modulima oko

ruke stavite antistatičku traku ili često dodirujte površinu antistatičke DIMM ambalaže, a zatim dodirnite
metal na pisaču.

HRWW

Instaliranje memorije, unutarnjih USB uređaja i vanjskih kartica poslužitelja za ispis 125

background image

Ako to već niste učinili, ispišite stranicu s konfiguracijom kako biste saznali koliko je memorije instalirano
u uređaju prije nego što dodate još memorije. Vidi

Ispis informacijskih i "pokaži mi kako" stranica

na stranici 108

.

1.

Nakon što se konfiguracijska stranica ispiše, isključite pisač i odspojite kabel napajanja.

2

1

2.

Odspojite sve kabele sučelja.

3.

Ploču s desne strane pomaknite prema stražnjem dijelu uređaja te je skinite s njega.

126 Poglavlje 9 Rukovanje i održavanje uređaja

HRWW

background image

4.

Otvorite pristupna vrata povlačenjem metalnog jezičca.

5.

Izvadite DIMM iz antistatičke ambalaže.

OPREZ:

Kako biste smanjili mogućnost oštećivanja uzrokovanog statičkim elektricitetom, uvijek

nosite antistatičku traku oko ručnog zgloba ili dodirnite površinu antistatičke ambalaže prije
rukovanja DIMM memorijom.

6.

Uhvatite rubove DIMM-a i poravnajte ureze na DIMM-u s DIMM utorom (provjerite jesu li bravice
s obje strane DIMM utora otvorene).

HRWW

Instaliranje memorije, unutarnjih USB uređaja i vanjskih kartica poslužitelja za ispis 127

background image

7.

Ugurajte DIMM u utor i čvrsto pritisnite. Bravice koje se nalaze s obje strane DIMM-a moraju sjesti
na mjesto uz škljocaj.

1

2

2

NAPOMENA:

Kada uklanjate DIMM, otpustite bravice.

1

1

2

8.

Zatvorite pristupna vrata i čvrsto pritisnite dok ne sjednu na mjesto.

128 Poglavlje 9 Rukovanje i održavanje uređaja

HRWW

background image

9.

Vratite ploču s desne strane. Poravnajte jezičce na ploči s utorima na uređaju i gurnite ploču prema
prednjem dijelu uređaja dok ne sjedne na mjesto.

10.

Ponovo spojite kabele sučelja i kabel za napajanje.

11.

Uključite uređaj.