HP LaserJet P4510 Printer series - Instaliranje unutarnjih USB uređaja

background image

Instaliranje unutarnjih USB uređaja

Uređaj ima dva unutarnja USB priključka.

1.

Isključite uređaj i odspojite kabel za napajanje.

2

1

2.

Odspojite sve kabele sučelja.

3.

Ploču s desne strane pomaknite prema stražnjem dijelu uređaja te je skinite s njega.

HRWW

Instaliranje memorije, unutarnjih USB uređaja i vanjskih kartica poslužitelja za ispis 131

background image

4.

Otvorite pristupna vrata povlačenjem metalnog jezičca.

5.

Pronađite USB priključke pri dnu ploče za proširenja. Umetnite USB uređaj u jedan od priključaka.

6.

Zatvorite pristupna vrata i čvrsto pritisnite dok ne sjednu na mjesto.

132 Poglavlje 9 Rukovanje i održavanje uređaja

HRWW

background image

7.

Vratite ploču s desne strane. Poravnajte jezičce na ploči s utorima na uređaju i gurnite ploču prema
prednjem dijelu uređaja dok ne sjedne na mjesto.

8.

Ponovo spojite kabele sučelja i kabel za napajanje.

9.

Uključite uređaj.