HP LaserJet P4510 Printer series - Omogućavanje memorije za sustav Windows

background image

Omogućavanje memorije za sustav Windows

1.

Windows XP i Windows Server 2003 (koristeći zadani prikaz izbornika Start): Pritisnite
Start (Početak), Settings (Postavke), a zatim Printers and Faxes (Pisači i faksovi).

ILI

Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 (koristeći Classic (Klasični) prikaz
izbornika Start)
: Pritisnite Start, Settings (Postavke), a zatim pritisnite Printers (Pisači).

ILI

Windows Vista: Pritisnite Start (Start), pritisnite Control Panel (Upravljačka ploča), a zatim u
kategoriji za Hardware and Sound (Hardver i zvuk) pritisnite Printer (Pisač)

2.

Desnom tipkom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa, a zatim odaberite Properties
(Svojstva).

3.

Pritisnite karticu Device Settings (Postavke uređaja).

4.

Proširite područje Installable Options (Opcije koje se mogu instalirati).

5.

Uz značajku Printer Memory (Memorija pisača) odaberite ukupnu količinu instalirane memorije.

6.

Pritisnite OK (U redu).

130 Poglavlje 9 Rukovanje i održavanje uređaja

HRWW