HP LaserJet P4510 Printer series - Ispis informacijskih i "pokaži mi kako" stranica

background image

Ispis informacijskih i "pokaži mi kako" stranica

S upravljačke ploče uređaja možete ispisati informacijske stranice na kojima se nalaze pojedinosti o
uređaju i njegovoj trenutnoj konfiguraciji. Također možete ispisati nekoliko "pokaži mi kako" stranica
koje ilustriraju uobičajene postupke vezane uz korištenje uređaja.

Vrsta stranice

Naziv stranice

Opis

Stranice s informacijama

PRINT MENU MAP (Ispis mape
izbornika)

Ispis mape izbornika upravljačke ploče
koja prikazuje izgled i trenutačne
postavke stavki izbornika upravljačke
ploče uređaja.

PRINT CONFIGURATION (Ispis
konfiguracije)

Ispisuje trenutnu konfiguraciju uređaja.
Ako je instaliran HP Jetdirect poslužitelj
za ispis, ispisat će se i stranica s
HP Jetdirect konfiguracijom.

PRINT SUPPLIES STATUS PAGE
(Ispis stranice sa stanjem potrošnog
materijala)

Ispisuje stranicu sa statusom potrošnog
materijala koja prikazuje količinu
preostalog potrošnog materijala za
uređaj, približan broj preostalih stranica
za ispis, informacije o upotrebi
spremnika s tintom, serijski broj, broj
stranica i informacije o naručivanju. Ova
je stranica dostupna samo ako koristite
originalan HP potrošni materijal.

PRINT USAGE PAGE (Ispis stranice
upotrebe)

Ispisuje stranicu koja prikazuje broj
listova papira svih veličina koji su prošli
kroz uređaj te je li ispis bio jednostran ili
obostran i broj stranica.

PRINT FILE DIRECTORY (Ispis
registra datoteka)

Ispis registra datoteka u kojem se nalaze
informacije o svim instaliranim uređajima
za masovno spremanje podataka. Ova
se stavka prikazuje samo ako je
instaliran uređaj za masovno spremanje
podataka koji sadrži prepoznatljiv sustav
datoteka.

PRINT PCL FONT (Ispis PCL fontova) Ispisuje popis PCL fontova na kojem se

nalaze svi PCL fontovi koji su trenutno
dostupni na uređaju.

PRINT PS FONT LIST (Ispis popisa PS
fontova)

Ispisuje popis PS fontova na kojem se
nalaze svi PS fontovi koji su trenutno
dostupni na uređaju.

108 Poglavlje 9 Rukovanje i održavanje uređaja

HRWW

background image

Vrsta stranice

Naziv stranice

Opis

"Pokaži mi kako" stranice

CLEAR JAMS (Uklanjanje
zaglavljenog papira)

Ispisuje stranicu s uputama za vađenje
zaglavljenog papira.

LOAD TRAYS (Umetanje u ladice)

Ispisuje stranicu s uputama za umetanje
papira u ulazne ladice.

LOAD SPECIAL MEDIA (Umetanje
posebnih medija)

Ispisuje stanicu s uputama za umetanje
posebnih papira, na primjer omotnica i
prozirnih folija.

PRINT ON BOTH SIDES (Obostrani
ispis)

Ispisuje stranicu s uputama za korištene
funkcije obostranog (dvostranog) ispisa.

SUPPORTED PAPER (Podržane vrste
papira)

Ispisuje stranicu s težinama i veličinama
papira koje uređaj podržava.

PRINT HELP GUIDE (Vodič za
ispisivanje)

Ispisuje stranicu s web-stranicama za
dodatnu pomoć.

Ispis informacijskih stranica

1.

Pritisnite

Izbornik

.

2.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili INFORMATION (Informacije), a zatim pritisnite

OK

.

3.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili željenu stranicu, a zatim pritisnite

OK

za ispis.

Ispis "pokaži mi kako" stranica

1.

Pritisnite

Izbornik

.

2.

Provjerite je li označeno SHOW ME HOW (Pokaži mi kako), a zatim pritisnite

OK

.

3.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili željenu stranicu, a zatim pritisnite

OK

za ispis.

HRWW

Ispis informacijskih i "pokaži mi kako" stranica 109