HP LaserJet P4510 Printer series - Zaključavanje izbornika upravljačke ploče

background image

Zaključavanje izbornika upravljačke ploče

Različite izbornike na upravljačkoj ploči možete zaključati pomoću ugrađenog web-poslužitelja.

1.

Otvorite ugrađeni web-poslužitelj unosom IP adrese proizvoda u redak za adresu web-
pretraživača.

2.

Pritisnite Settings (Postavke), zatim pritisnite Security (Sigurnost).

3.

Pritisnite Configure Security Settings (Konfiguriranje sigurnosnih postavki).

4.

U području za Control Panel Access Lock (Zaključavanje pristupa upravljačkoj ploči) odaberite
željenu razinu sigurnosti.

HRWW

Korištenje sigurnosnih značajki 117

background image

Razina sigurnosti

Zaključani izbornici

Minimum (Najniža)

Pristup izborniku RETRIEVE JOB (Vraćanje zadatka) zahtijeva PIN.

Izbornik CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja), podizbornik
SYSTEM SETUP (Postavljanje sustava) je zaključan.

Izbornik CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja), podizbornik I/
O
je zaključan.

Izbornik CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja), podizbornik
RESETS (Ponovno postavljanje) je zaključan.

Moderate (Umjerena)

Pristup izborniku RETRIEVE JOB (Vraćanje zadatka) zahtijeva PIN.

Izbornik CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja) je zaključan (svi
podizbornici).

Izbornik DIAGNOSTICS (Dijagnostika) je zaključan.

Intermediate (Srednja)

Pristup izborniku RETRIEVE JOB (Vraćanje zadatka) zahtijeva PIN.

Izbornik PAPER HANDLING (Rukovanje papirom) je zaključan.

Izbornik CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja) je zaključan (svi
podizbornici).

Izbornik DIAGNOSTICS (Dijagnostika) je zaključan.

Maximum (Najviša)

Pristup izborniku RETRIEVE JOB (Vraćanje zadatka) zahtijeva PIN.

Izbornik INFORMATION (Informacije) je zaključan.

Izbornik PAPER HANDLING (Rukovanje papirom) je zaključan.

Izbornik CONFIGURE DEVICE (Konfiguriranje uređaja) je zaključan (svi
podizbornici).

Izbornik DIAGNOSTICS (Dijagnostika) je zaključan.

5.

Pritisnite Apply (Primijeni).