HP LaserJet P4510 Printer series - HP Easy Printer Care odjeljci za softver

background image

HP Easy Printer Care odjeljci za softver

HP Easy Printer Care softver pruža informacije o većem broju HP uređaja koji se nalaze na mreži, kao
i o onim uređajima koji su spojeni izravno na računalo. Neke od stavki iz tablice u nastavku možda nisu
dostupne za svaki uređaj.

Gumb pomoći (?) u gornjem desnom kutu svake stranice pruža podrobne informacije o opcijama na toj
stranici.

Odjeljak

Opcije

Kartica Device List (Popis uređaja)

Ovo je prva stranica koju ćete vidjeti po
otvaranju softvera.

NAPOMENA:

Kako biste se vratili na

ovu stranicu iz bilo koje kartice, pritisnite
My HP Printers (Moji HP pisači) na
lijevoj strani prozora.

Popis Devices (Uređaji): Prikaz uređaja koje možete odabrati.

NAPOMENA:

Informacije o uređaju pojavljuju se u obliku popisa ili kao ikone,

ovisno o postavci za opciju View as (Način prikaza).

Informacije u ovoj kartici uključuju trenutna upozorenja za uređaj.

Ako na popisu pritisnete neki od uređaja, HP Easy Printer Care će otvoriti
karticu Overview (Pregled) za taj uređaj.

Kompatibilni pisači

Prikaz popisa svih HP uređaja koji podržavaju softver HP Easy Printer Care.

Prozor Find Other Printers (Traženje
drugih pisača)

Dodaje više uređaja na popis
My HP Printers (Moji HP pisači)

Pritisnite vezu Find Other Printers (Traženje drugih pisača) na popisu Devices
(Uređaji) kako biste otvorili prozor Find Other Printers (Traženje drugih pisača). U
prozoru Find Other Printers (Traženje drugih pisača) dostupan je uslužni program
koji prepoznaje druge mrežne pisače kako biste ih mogli dodati popisu
My HP Printers (Moji HP pisači) i zatim nadzirati te uređaje s računala.

Kartica Overview (Pregled)

Sadrži osnovne informacije o statusu
uređaja

Odjeljak Device Status (Status uređaja): Ovaj odjeljak prikazuje informacije o
identifikaciji uređaja i njegovom statusu. Prikazuje uvjete upozorenja za uređaj,
poput praznog spremnika s tintom. Nakon rješavanja problema s uređajem
pritisnite gumb za osvježavanje

u gornjem desnom kutu prozora kako biste

ažurirali status.

Odjeljak Supplies Status (Status potrošnog materijala): Prikaz pojedinosti o
statusu potrošnog materijala, poput postotka preostale tinte u spremniku i
statusa papira umetnutih u različite ladice.

Veza Supplies Details (Pojedinosti potrošnog materijala): Otvara stranicu sa
statusom potrošnog materijala kako biste mogli vidjeti detaljnije informacije o
potrošnom materijalu, naručivanju i recikliranju.

110 Poglavlje 9 Rukovanje i održavanje uređaja

HRWW

background image

Odjeljak

Opcije

Kartica Support (Podrška)

Pruža veze za informacije o podršci

Odjeljak Device Status (Status uređaja): Ovaj odjeljak prikazuje informacije o
identifikaciji uređaja i njegovom statusu. Prikazuje uvjete upozorenja za uređaj,
poput praznog spremnika s tintom. Nakon rješavanja problema s uređajem
pritisnite gumb za osvježavanje

u gornjem desnom kutu prozora kako biste

ažurirali status.

Device Management (Upravljanje uređajem): Veze na informacije o HP Easy
Printer Care, na napredne postavke uređaja i na izvješća o upotrebi uređaja.

Troubleshooting and Help (Rješavanje problema i pomoć): Veze na alate
koje možete koristiti za rješavanje problema, na informacije o online podršci za
proizvod i na online HP stručnjake.

Kartica Settings (Postavke)

Konfiguriranje postavki uređaja,
podešavanje postavki kvalitete ispisa i
pronalaženje informacija o određenim
značajkama uređaja

NAPOMENA:

Ova kartica nije

dostupna za neke uređaje.

About (O): Opće informacije o ovoj kartici.

General (Općenito): Informacije o uređaju poput broja modela, serijskog broja
i postavki za datum i vrijeme, ukoliko su dostupne.

Information Pages (Informativne stranice): Veze za ispis informativnih
stranica koje su dostupne za uređaj.

Capabilities (Mogućnosti): Informacije o značajkama uređaja poput
obostranog ispisa, raspoložive memorije i dostupnih osobina ispisa. Pritisnite
Change (Promjena) kako biste podesili postavke.

Print Quality (Kvaliteta ispisa): Informacije o postavkama kvalitete ispisa.
Pritisnite Change (Promjena) kako biste podesili postavke.

Trays / Paper (Ladice/papir): Informacije o ladicama i načinu na koji su
konfigurirane. Pritisnite Change (Promjena) kako biste podesili postavke.

Restore Defaults (Vraćanje zadanih postavki): Pruža način za vraćanje
postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti. Pritisnite Restore (Vraćanje)
kako biste postavke vratili na zadane vrijednosti.

HP Proactive Support (Proaktivna
podrška)

NAPOMENA:

Ova stavka je dostupna

u karticama Overview (Pregled) i
Support (Podrška).

Kada je omogućena, opcija HP Proactive Support će rutinski pregledati sustav za
ispis i označiti potencijalne probleme. Pritisnite vezu more info (dodatne
informacije) kako biste konfigurirali učestalost takvih pregleda. Ova stranica pruža
informacije i o dostupnom ažuriranju za softver i programske datoteke uređaja kao
i za HP upravljačke programe pisača. Svako od preporučenih ažuriranja možete
prihvatiti ili odbiti.

Gumb Supplies Ordering (Naručivanje
potrošnog materijala)

Pritisnite gumb Supplies Ordering
(Naručivanje potrošnog materijala) na
bilo kojoj kartici kako biste otvorili prozor
Supplies Ordering (Naručivanje
potrošnog materijala) koji omogućuje
pristup online naručivanju potrošnog
materijala.

NAPOMENA:

Ova stavka je dostupna

u karticama Overview (Pregled) i
Support (Podrška).

Popis za naručivanje: Prikaz potrošnog materijala koji možete naručiti za svaki
od uređaja. Želite li naručiti određeni proizvod, pritisnite potvrdni okvir Order
(Naruči) za taj proizvod na popisu potrošnog materijala. Popis možete poredati
prema uređaju ili prema potrošnom materijalu koji treba najprije naručiti. Na
popisu se nalaze informacije o potrošnom materijalu za svaki uređaj s popisa
My HP Printers (Moji HP pisači).

Gumb Shop Online for Supplies (Kupi potrošni materijal online): Otvara web-
mjesto HP SureSupply u novom prozoru preglednika. Ako ste za neki proizvod
označili potvrdni okvir Order (Naruči), informacije o tim proizvodima mogu se
prenijeti na web-stranicu gdje možete dobiti informacije o opcijama nabave za
odabrani potrošni materijal.

Gumb Print Shopping List (Ispis popisa za nabavu): Ispis informacija o
potrošnom materijalu za koji ste odabrali potvrdni okvir Order (Naruči).

HRWW

Korištenje softvera za HP Easy Printer Care 111

background image

Odjeljak

Opcije

Veza Alert Settings (Postavke
upozorenja)

NAPOMENA:

Ova stavka je dostupna

u karticama Overview (Pregled) i
Support (Podrška).

Pritisnite Alert Settings (Postavke upozorenja) kako biste otvorili prozor Alert
Settings (Postavke upozorenja) u kojemu ćete moći konfigurirati upozorenja za svaki
od uređaja.

Upozoravanje je uključeno ili isključeno: Aktiviranje ili deaktiviranje upozorenja.

Printer Alerts (Upozorenja pisača): Odaberite želite li upozorenja primati samo
za kritične pogreške ili za bilo koju pogrešku.

Job Alerts (Upozorenja za zadatke): Kod uređaja koji to podržavaju, možete
primiti upozorenja za određene zadatke ispisa.

Color Access Control (Kontrola
pristupa bojama)

NAPOMENA:

Ova stavka je dostupna

samo za HP uređaje u boji koji
podržavaju kontrolu pristupa bojama.

NAPOMENA:

Ova stavka je dostupna

u karticama Overview (Pregled) i
Support (Podrška).

Ovu značajku upotrijebite kako biste dopustili ili zabranili ispis u boji.

112 Poglavlje 9 Rukovanje i održavanje uređaja

HRWW