HP LaserJet P4510 Printer series - Otvaranje softvera HP Easy Printer Care

background image

Otvaranje softvera HP Easy Printer Care

Softver HP Easy Printer Care otvorite na jedan od sljedećih načina:

U izborniku Start odaberite Programs (Programi), Hewlett-Packard, odaberite HP Easy Printer
Care
, a zatim pritisnite Start HP Easy Printer Care.

U traci sustava Windows (donji desni kut radne površine) dvaput pritisnite ikonu HP Easy Printer
Care.

Dvaput pritisnite ikonu na radnoj površini.