HP LaserJet P4510 Printer series - Korištenje softvera HP Web Jetadmin za nadogradnju programskih datoteka

background image

Korištenje softvera HP Web Jetadmin za nadogradnju programskih datoteka

Za taj je postupak potrebno na računalo instalirati alat HP Web Jetadmin verzije 7.0 ili novije. Slijedite
ove korake za nadogradnju jednog proizvoda koristeći HP Web Jetadmin nakon preuzimanja .RFU
datoteke s web-mjesta HP Web.

1.

Pokrenite HP Web Jetadmin.

2.

Otvorite mapu Device Management (Upravljanje uređajem) na padajućem popisu u prozoru
Navigation (Navigacija). Dođite do mape Device Lists (Popis uređaja).

3.

Proširite mapu Device Lists (Popis uređaja) i odaberite All Devices (Svi uređaji). Pronađite ovaj
uređaj na popisu uređaja, a zatim ga odaberite pritiskom.

Ako želite nadograditi programske datoteke za više uređaja, sve ih odaberite pritiskom na tipku

Ctrl

dok pritišćete nazive pojedinih uređaja.

4.

Pronađite padajući okvir za Device Tools (Alati uređaja) u gornjem desnom kutu prozora. S popisa
akcija odaberite Update Printer Firmware (Nadogradnja firmvera za pisač).

5.

Ako naziv .RFU datoteke nije naveden u okviru All Available Images (Sve raspoložive slike),
kliknite Browse (Pregledaj) u dijaloškom okviru Upload New Firmware Image (Učitavanje slike
novog firmvera) i dođite do .RFU datoteke koju ste preuzeli s interneta na početku ovog postupka.
Ako je naziv datoteke na popisu, odaberite ga.

6.

Kliknite Upload (Učitaj) da biste premjestili .RFU datoteku s tvrdog diska na poslužitelj na kojem
je instaliran HP Web Jetadmin. Nakon dovršetka učitavanja prozor preglednika se osvježava.

7.

Odaberite datoteku .RFU iz padajućeg izbornika Printer Firmware Update (Nadopuna firmvera
pisača).

8.

Pritisnite Update Firmware (Nadogradnja programskih datoteka). HP Web Jetadmin šalje
odabranu .RFU datoteku uređaju. Upravljačka ploča prikazuje poruke koje naznačuju napredak
nadogradnje. Na kraju procesa nadogradnje upravljačka ploča prikazuje poruku Stanje
pripravnosti
.

HRWW

Nadogradnja firmvera 139