HP LaserJet P4510 Printer series - Korištenje Windows naredbi za nadogradnju programskih datoteka

background image

Korištenje Windows naredbi za nadogradnju programskih datoteka

Za nadogradnju firmvera pomoću mrežne veze slijedite ove upute.

1.

Pritisnite Start, pritisnite Run (Pokreni), zatim upišite cmd kako biste otvorili prozo naredbenog
retka.

2.

Utipkajte sljedeće: copy /B NAZIVDATOTEKE> \\NAZIVRAČUNALA>\MREŽNINAZIV>, gdje
<NAZIVDATOTEKE> predstavlja naziv .RFU datoteke (zajedno s putanjom),
<NAZIVRAČUNALA> predstavlja naziv računala s kojeg se zajednički koristi uređaj, a
<MREŽNINAZIV> predstavlja mrežni naziv proizvoda. Na primjer: C:\>copy /b C:
\LJP4015.RFU \\VAŠ_POSLUŽITELJ\VAŠE_RAČUNALO.

NAPOMENA:

Ako naziv datoteke ili putanja sadrže razmak, naziv datoteke odnosno putanju

morate smjestiti unutar navodnika. Na primjer, upišite: C:\>copy /b "C:\MY DOCUMENTS
\LJP4015.RFU" \\VAŠ_POSLUŽITELJ\VAŠE_RAČUNALO.

3.

Pritisnite tipku

Enter

na tipkovnici. Upravljačka ploča prikazuje poruke koje naznačuju napredak

nadogradnje programskih datoteka. Na kraju postupka nadogradnje upravljačka ploča prikazuje
poruku Stanje pripravnosti. Na zaslonu računala pojavit će se poruka One File Copied (Jedna
datoteka kopirana).