HP LaserJet P4510 Printer series - Učitavanje firmvera pomoću FTP-a i preglednika interneta

background image

Učitavanje firmvera pomoću FTP-a i preglednika interneta

NAPOMENA:

U nadogradnju firmvera ubraja se i promjena formata NVRAM-a (nonvolatile random-

access memory). Neke od postavki izbornika promijenjene iz zadanih mogle bi se vratiti na zadane,
stoga ih morate ponovo promijeniti ako ne želite da budu jednake zadanima.

1.

Provjerite je li Internet preglednik koji koristite konfiguriran za pregledavanje mapa s FTP web-
mjesta. Ove se upute odnose na Microsoft Internet Explorer.

a.

Otvorite pretraživač i pritisnite Tools (Alati), zatim pritisnite Internet Options (Opcije
Interneta).

b.

Pritisnite karticu Advanced (Napredno).

HRWW

Nadogradnja firmvera 137

background image

c.

Odaberite okvir pod nazivom Enable folder view for FTP sites (Omogući prikaz mapa za
FTP web-mjesta).

d.

Pritisnite OK (U redu).

2.

Ispišite konfiguracijsku stranicu i zabilježite TCP/IP adresu prikazanu na stranici EIO Jetdirect.

3.

Otvorite prozor preglednika.

4.

U retku adrese u pregledniku upišite ftp://<ADRESA>, gdje <ADRESA> predstavlja adresu
uređaja. Na primjer, ako je TCP/IP adresa 192.168.0.90, upišite ftp://192.168.0.90.

5.

Pronađite preuzetu .RFU datoteku za uređaj.

6.

Povucite i ispustite .RFU datoteku na ikonu PORT1 (Priključnica 1) u prozoru preglednika.

NAPOMENA:

Uređaj se isključuje, a zatim se automatski uključuje kako bi aktivirao ažuriranje. Nakon

dovršenja procesa na upravljačkoj ploči uređaja pojavljuje se poruka Stanje pripravnosti.