HP LaserJet P4510 Printer series - Utvrđivanje trenutačne verzije firmvera

background image

Utvrđivanje trenutačne verzije firmvera

1.

Pritisnite Menu (Izbornik) .

2.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili INFORMATION (Informacije), zatim pritisnite

OK

.

3.

Pritisnite strelicu dolje kako biste označili PRINT CONFIGURATION (Ispis konfiguracije), zatim
pritisnite

OK

za ispis.

Šifra datuma firmvera navedena je na konfiguracijskoj stranici u odjeljku pod nazivom Device
Information
(Informacije o uređaju). Šifra datuma firmvera ima sljedeći format: GGGGMMDD
XX.XXX.X. Prvi niz brojeva je datum, gdje GGGG predstavlja godinu, MM mjesec, a DD dan u mjesecu.
Na primjer, šifra datuma firmvera koja počinje brojevima 20061125 predstavlja 25. studeni 2006.