HP LaserJet P4510 Printer series - HP korisnička linija i web-stranica za obavijesti o krivotvorinama

background image

HP korisnička linija i web-stranica za obavijesti o krivotvorinama

Nazovite HP korisničku liniju za obavijesti o krivotvorinama (1-877-219-3183, besplatno u Sjevernoj
Americi) ili idite na

www.hp.com/go/anticounterfeit

kada instalirate HP spremnik s tintom, a poruka na

upravljačkoj ploči uređaja javi da spremnik s tintom nije originalni HP spremnik. HP će odrediti jesu li
spremnici originalni i poduzeti korake kako bi riješio problem.

Spremnik s tintom možda nije originalni HP spremnik s tintom ako primjećujete sljedeće:

Imate niz problema sa spremnikom za tintu.

Spremnik ne izgleda kao obično (na primjer, narančasti jezičac nedostaje ili se ambalaža razlikuje
od HP ambalaže).