HP LaserJet P4510 Printer series - Vijek trajanja potrošnog materijala

background image

Vijek trajanja potrošnog materijala

Informacije o prednostima određenog proizvoda potražite na adresi

www.hp.com/go/

learnaboutsupplies

.

Za naručivanje potrošnog materijala pogledajte

Dodatna oprema i potrošni materijal na stranici 203

.

HRWW

Rukovanje potrošnim materijalom 119