HP LaserJet P4510 Printer series - Odjeljci ugrađenog web-poslužitelja

background image

Odjeljci ugrađenog web-poslužitelja

Kartica ili odjeljak

Opcije

Kartica Information (Informacije)

Sadrži informacije o uređaju,
statusu i konfiguraciji

Device Status (Status uređaja): Prikazuje status uređaja i preostali vijek trajanja
HP potrošnog materijala gdje oznaka 0% znači da je zaliha ispražnjena. Stranica
također prikazuje vrstu i veličinu papira za ispis postavljenu za svaku ladicu. Za
promjenu zadanih postavki pritisnite Change Settings (Promijeni postavke).

Configuration Page (Stranica s konfiguracijom): Prikazuje informacije koje su
pronađene na stranici s konfiguracijom.

Supplies Status (Status potrošnog materijala): Prikazuje preostali vijek trajanja
HP potrošnog materijala gdje oznaka 0% znači da je zaliha ispražnjena. Na toj se
stranici nalaze i brojevi dijelova potrošnog materijala. Za naručivanje potrošnog
materijala pritisnite Shop for Supplies (Kupovina potrošnog materijala) u odjeljku
Other Links (Ostale veze) s lijeve strane prozora.

HRWW

Upotreba ugrađenog web-poslužitelja 113

background image

Kartica ili odjeljak

Opcije

Event log (Dnevnik događaja): Prikazuje popis svih događaja i pogrešaka uređaja.

Usage page (Stranica upotrebe): Prikazuje sažetak broja stranica koje su ispisane
na uređaju, grupiranih po veličini i vrsti.

Diagnostics page (Stranica dijagnostike): Prikazuje informacije o proizvodu koje
mogu biti korisne prilikom rješavanja problema. Te informacije također može zatražiti
i osoba ovlaštena od HP-a.

Device Information (Informacije o uređaju): Prikazuje naziv mreže uređaja, adresu
i informacije o modelu. Za promjenu ovih unosa pritisnite Device Information
(Informacije o uređaju) na kartici Settings (Postavke).

Control Panel (Upravljačka ploča): Prikazuje poruke s upravljačke ploče, kao što su
Ready (Spremno) ili Sleep mode on (Stanje mirovanja uključeno).

Print (Ispis): Omogućuje vam slanje zadataka ispisa uređaju.

Kartica Settings (Postavke)

Nudi mogućnost konfiguriranja
uređaja s računala.

NAPOMENA:

Kartica Settings

(Postavke) može se zaštititi
lozinkom. Ako se uređaj nalazi u
mreži, prije unosa promjena na ovu
karticu uvijek se posavjetujte s
administratorom sustava.

Configure Device (Konfiguracija uređaja): Omogućuje vam konfiguriranje postavki
uređaja. Ova stranica sadrži uobičajene izbornike koji se mogu pronaći na zaslonu
upravljačke ploče.

E-mail Server (Poslužitelj e-pošte): Samo za mrežu. Koristi se zajedno sa stranicom
Alerts (Obavijesti) za postavljanje slanja obavijesti e-poštom.

Alerts (Obavijesti): Samo za mrežu. Omogućuje vam postavljanje primanja
obavijesti e-poštom za različite događaje vezane uz uređaj i potrošni materijal.

AutoSend (Automatsko slanje): Omogućuje vam konfiguriranje uređaja za slanje
automatskih poruka e-pošte vezanih uz konfiguraciju uređaja i potrošni materijal na
određene adrese e-pošte.

Security (Zaštita): Omogućuje vam slanje lozinke koju trebate unijeti kako biste
ostvarili pristup karticama Settings (Postavke) i Networking (Umrežavanje).
Omogućavanje i onemogućavanje određenih značajki ugrađenog web-poslužitelja.

Edit Other Links (Uredi ostale veze): Omogućuje vam dodavanje ili prilagođavanje
veze na drugu web-stranicu. Veza se prikazuje u području Other Links (Ostale veze)
na svim stranicama ugrađenog web-poslužitelja.

Device Information (Informacije o uređaju): Omogućuje dodjelu naziva i
inventarnog broja uređaju. Unesite naziv i adresu e-pošte za primarni kontakt koji će
primati informacije o uređaju.

Language (Jezik): Omogućuje vam određivanje jezika na kojem će se prikazivati
informacije o ugrađenom web-poslužitelju.

Date & Time (Datum i vrijeme): Omogućuje vam usklađivanje s vremenom mrežnog
poslužitelja.

Wake Time (Vrijeme uključivanja): Omogućuje vam postavljanje ili uređivanje
vremena uključivanja na uređaju.

114 Poglavlje 9 Rukovanje i održavanje uređaja

HRWW

background image

Kartica ili odjeljak

Opcije

Kartica Networking
(Umrežavanje)

Pruža vam mogućnost promjene
mrežnih postavki s računala

Administratori mreže mogu koristiti ovu karticu za kontroliranje postavki vezanih uz mrežu
kada je uređaj priključen na IP mrežu. Ove se kartica neće prikazati ako je uređaj spojen
izravno na računalo ili ako je spojen na mrežu na neki drugi način, a ne putem HP Jetdirect
poslužitelja za pisač.

NAPOMENA:

Kartica Networking (Umrežavanje) može se zaštititi lozinkom.

Other links (Ostale veze)

Sadrži veze pomoću kojih se
možete spojiti na Internet

HP Instant Support™: Spaja vas na HP web-stranicu gdje možete dobiti pomoć za
pronalaženje rješenja. Ova usluga analizira dnevnik pogreški uređaja i informacije o
konfiguraciji radi osiguravanja dijagnostičkih kao i informacija podrške specifičnih za
vaš uređaj.

Shop for Supplies (Kupovina potrošnog materijala): Spaja vas s HP SureSupply
web-stranicom gdje možete dobiti sve informacije o mogućnostima nabave
originalnog HP potrošnog materijala kao što su spremnici s tintom i papiri.

Product Support (Podrška za proizvod): Spaja vas sa stranicom podrške za uređaj
na kojoj možete potražiti pomoć vezano uz sve općenite teme.

Show Me How (Pokaži mi kako): Spaja vas s informacijama koje demonstriraju
specifične zadatke za uređaj.

NAPOMENA:

Za korištenje svih ovih veza morate imate pristup Internetu. Ako koristite

dial-up vezu i niste se priključili pri prvom otvaranju ugrađenog web-poslužitelja, morat
ćete se priključiti kako biste mogli posjetiti ove web-stranice. Za spajanje ćete možda
morati zatvoriti ugrađeni web-poslužitelj, a zatim ga ponovno otvoriti.

HRWW

Upotreba ugrađenog web-poslužitelja 115