HP LaserJet P4510 Printer series - Obavljanje preventivnog održavanja

background image

Obavljanje preventivnog održavanja

Radi osiguravanja optimalnih performansi uređaja zamijenite odgovarajuće dijelove kada se na zaslonu
upravljačke ploče uređaja prikaže poruka PERFORM PRINTER MAINTENANCE (Obavite održavanje
pisača).

Poruka za održavanje prikazuje se nakon ispisanih 225.000 stranica. Poruku je moguće privremeno
ukloniti za dodatnih približno 10.000 stranica pomoću stavke CLEAR MAINTENANCE MESSAGE
(Uklanjanje poruke o održavanju) s podizbornika Resets (Ponovno postavljanje). Kako biste provjerili
broj stranica koje je uređaj ispisao od posljednjeg instaliranja novih komponenti kompleta za održavanje,
ispišite stranicu s konfiguracijom ili stranicu stanja potrošnog materijala.

Informacije o naručivanju kompleta za održavanje potražite u

Dodatna oprema i potrošni materijal

na stranici 203

. Komplet sadrži sljedeće:

Mehanizam za nanošenje tonera

Prijenosni valjak

Plastični alat za uklanjanje starog prijenosnog valjka

Par rukavica za rukovanje novim prijenosnim valjkom

Valjak za ladicu 1

Osam valjaka za umetanje papira, za ostale ladice

Upute za instalaciju

NAPOMENA:

Komplet za održavanje potrošni je proizvod te nije obuhvaćen izvornim jamstvom za

uređaj niti većinom proširenih jamstava. Instaliranje kompleta za održavanje odgovornost je korisnika.

Nakon instaliranja kompleta za održavanje potrebno je na vratiti brojač kompleta za održavanje na nulu.