HP LaserJet P4510 Printer series - Postavljanje brojača kompleta za održavanje na nulu

background image

Postavljanje brojača kompleta za održavanje na nulu

1.

Isključite i ponovo uključite uređaj.

2.

Kada se na zaslonu upravljačke ploče prikaže poruka XXX MB, pritisnite i držite gumb

OK

dok sva

tri svjetla na upravljačkoj ploči ne bljesnu jednom, a zatim nastave svijetliti. To može potrajati do
10 sekundi.

HRWW

Zamjena potrošnog materijala i dijelova 123

background image

3.

Pustite gumb

OK

i pritisnite strelicu za gore te dođite do stavke NEW MAINTENANCE KIT (Novi

komplet za održavanje).

4.

Pritisnite

OK

za postavljanje brojača kompleta za održavanje na nulu.

NAPOMENA:

Obavite taj postupak tek nakon instaliranja kompleta za održavanje. Nemojte na taj

način privremeno uklanjati poruku PERFORM PRINTER MAINTENANCE (Obavite održavanje pisača).

124 Poglavlje 9 Rukovanje i održavanje uređaja

HRWW

background image

Instaliranje memorije, unutarnjih USB uređaja i vanjskih

kartica poslužitelja za ispis

Pregled

Na ploči za proširenja sljedeći su utori i priključci otvoreni za proširenje mogućnosti uređaja:

Jedan utor za dvostruki memorijski modul (DIMM) koji omogućuje proširenje memorije uređaja

Dva unutarnja USB priključka koji omogućuju dodavanje fontova, jezika i rješenja drugih
proizvođača

Jedan utor za vanjski ulazno/izlazni (EIO) priključak koji omogućuje dodavanje vanjskog ispisnog
poslužitelja, vanjskog tvrdog diska ili paralelnog priključka

Ako je na uređaju već instaliran ugrađeni HP Jetdirect ispisni poslužitelj, u EIO utor možete
priključiti dodatni uređaj za umrežavanje.

Informacije o raspoloživim komponentama kao i informacije o njihovom naručivanju potražite u odjeljku

Dodatna oprema i potrošni materijal na stranici 203

.

Kako biste saznali koliko memorije je instalirano u uređaj ili što je instalirano u USB priključke ili EIO
utore, ispišite stranicu konfiguracije.

Instalacija memorije

Ako često ispisujete složene slike, PostScript (PS) dokumente ili koristite mnogo preuzetih fontova,
možda ćete trebati instalirati dodatnu memoriju za uređaj. Dodana memorija daje vam više mogućnosti
kod podrške značajki spremanja, poput brzog kopiranja.

Uređaj podržava ispis PDF datoteka kada je instalirano 128 MB memorije. No, za najbolje performanse
nadogradite memoriju do barem 192 MB.

NAPOMENA:

Jednostruki memorijski moduli (SIMM) koji su se koristili s ranijim HP LaserJet

uređajima nisu kompatibilni s ovim uređajem.

Instaliranje memorije uređaja

Uređaj ima jedan DIMM utor.

OPREZ:

Statički elektricitet može oštetiti DIMM. Prilikom rukovanja DIMM memorijskim modulima oko

ruke stavite antistatičku traku ili često dodirujte površinu antistatičke DIMM ambalaže, a zatim dodirnite
metal na pisaču.

HRWW