HP LaserJet P4510 Printer series - Promjena spremnika s tintom

background image

Promjena spremnika s tintom

Kada se spremnik s tintom gotovo potroši, na upravljačkoj ploči uređaja će se pojaviti poruka s
preporukom da naručite zamjenski spremnik. Uređaj može nastaviti ispisom pomoću trenutačno
umetnutog spremnika s tintom dok se ne pojavi poruka s uputom da zamijenite spremnik.

1.

Otvorite gornji poklopac.

2.

Uklonite iskorišteni spremnik s tintom iz uređaja.

120 Poglavlje 9 Rukovanje i održavanje uređaja

HRWW

background image

3.

Izvadite novi spremnik s tintom iz vrećice. Stavite iskorišteni spremnik s tintom u vrećicu za
recikliranje.

4.

Uhvatite obje strane spremnika s tintom i rasporedite tintu lagano tresući spremnik.

OPREZ:

Ne dirajte poklopac ili površinu valjka.

5.

S novog spremnika s tintom uklonite transportne zasune i transportnu traku. Vrpcu za transport
odložite na otpad prema lokalnim propisima.

HRWW

Zamjena potrošnog materijala i dijelova 121

background image

6.

Poravnajte spremnik s tintom s linijama unutar uređaja, umetnite spremnik s tintom dok čvrsto ne
sjedne na mjesto, a zatim zatvorite gornja desna vratašca.

Nakon kraćeg vremena na upravljačkoj ploči bi se trebala javiti poruka Ready (Spremno).

7.

Umetanje je gotovo. Stavite iskorišteni spremnik s tintom u kutiju u kojoj ste dobili novi spremnik.
Pogledajte priložene upute za recikliranje.

8.

Ako koristite spremnik s tintom koji nije proizvela tvrtka HP, dodatne upute potražite na upravljačkoj
ploči uređaja.

Za dodatnu pomoć idite na

www.hp.com/support/hpljp4010series

ili

www.hp.com/support/

hpljp4510series

.