HP LaserJet P4510 Printer series - Umetanje klamerica

background image

Umetanje klamerica

Umetnite klamerica ako se na zaslonu upravljačke ploče prikaže poruka koja to traži. Ako se klamerice
potroše, zadaci se i dalje ispisuju u dodatak za slaganje/klamanje, ali bez klamanja.

1.

Zakrenite jedinicu za klamanje s desne strane dodatka za slaganje/klamanje prema prednjoj strani
uređaja dok se ne zaključa u otvorenom položaju. Uhvatite plavu ručicu spremnika s klamericama
i izvadite stari spremnik iz jedinice dodatka za klamanje.

122 Poglavlje 9 Rukovanje i održavanje uređaja

HRWW

background image

2.

Umetnite spremnik s klamericama u jedinicu za klamanje i zakrenite jedinicu prema stražnjem dijelu
uređaja tako da sjedne na mjesto.