HP LaserJet P4510 Printer series - Pakiranje uređaja

background image

Pakiranje uređaja

Ako HP služba za korisnike odluči kako svoj uređaj morate vratiti tvrtki HP na popravak, prilikom slanja
uređaja slijedite niže navedene korake.

OPREZ:

Kupac snosi odgovornosti za oštećenja pri slanju koja su rezultat neispravnog pakiranja.

Pakiranje uređaja

1.

Izvadite i zadržite sve DIMM kartice koje ste zasebno kupili i umetnuli u uređaj. Ne vadite DIMM
koji je isporučen s uređajem.

OPREZ:

Statički elektricitet može oštetiti DIMM. Prilikom rukovanja DIMM karticama oko ruke

stavite antistatičku traku ili često dodirujte površinu antistatičke DIMM ambalaže, a zatim dodirnite
metal na uređaju. Za upute o vađenju DIMM kartica pogledajte

Instalacija memorije

na stranici 125

.

2.

Izvadite i zadržite spremnik s tintom.

OPREZ:

Izuzetno je važno da spremnik s tintom izvadite prije slanja uređaja. Ako spremnik s

tintom ostavite u uređaju, on će za vrijeme transporta curiti i u potpunosti smočiti motor uređaja i
druge dijelove.

Kako se spremnik s tintom ne bi oštetio, nemojte dodirivati valjak i spremnik s tintom stavite u
originalnu ambalažu ili ga spremite tako da nije izložen svjetlosti.

3.

Isključite i zadržite kabel za napajanje, kabel sučelja i dodatnu opremu.

216 Dodatak B Servis i podrška

HRWW

background image

4.

Ako ste u mogućnosti, uz uređaj pošaljite uzorke ispisa i 50 do 100 listova papira ili drugih medija
na kojima ispis nije bio zadovoljavajuć.

5.

Korisnici iz SAD-a mogu od HP službe za korisnike zatražiti novu ambalažu. Korisnici iz drugih
zemalja trebaju, ako je to moguće, koristiti originalnu ambalažu. Hewlett-Packard preporuča
osiguravanje opreme prilikom slanja.