HP LaserJet P4510 Printer series - Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard

background image

Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard

HP-OV PROIZVOD

TRAJANJE OGRANIČENOG JAMSTVA

HP LaserJet P4014, P4014n, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n,
P4515tn, P4515x, P4515xm

Ograničeno jamstvo u trajanju od jedne godine

HP vama, krajnjem korisniku, jamči kako od datuma kupnje do isteka gore navedenog razdoblja na HP hardveru
i dodatnoj opremi neće biti nedostataka u materijalu niti izvedbi. Ako HP obavijestite o takvim nedostacima tijekom
jamstvenog razdoblja, HP će ili popraviti ili zamijeniti proizvode na kojima nedostaci uistinu postoje. Zamjenski
proizvodi mogu biti novi ili po svojim radnim karakteristikama jednaki novim proizvodima.

HP vam jamči kako HP softver od datuma kupnje do isteka gore navedenog razdoblja neće pogrešno izvršavati
programske naredbe zbog nedostataka u materijalu ili izradi, pod uvjetom da je ispravno instaliran i upotrebljavan.
Ako HP tijekom jamstvenog razdoblja obavijestite o takvim nedostacima, HP će zamijeniti softver koji ne izvršava
svoje programske naredbe zbog takvih nedostataka.

HP ne jamči nesmetan rad HP proizvoda bez pogrešaka. Ako HP ne može unutar razumnog roka popraviti niti
zamijeniti proizvode u skladu s uvjetima jamstva, nakon pravovremenog povrata proizvoda primit ćete povrat novca
u iznosu cijene kupnje.

HP proizvodi mogu sadržavati dorađene dijelove koji po radnim karakteristikama odgovaraju novim dijelovima ili
dijelove koji su upotrebljeni slučajno.

Jamstvo ne pokriva nedostatke koji su rezultat (a) nepravilnog ili neprilagođenog održavanja ili baždarenja, (b)
upotrebe softvera, sučelja, dijelova ili potrošnog materijala koji nije proizvela tvrtka HP, (c) neovlaštene modifikacije
ili zlouporabe, (d) upotrebe proizvoda izvan navedenih specifikacija za radnu okolinu proizvoda ili (e) neprikladne
pripreme mjesta rada ili održavanja.

U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA, GORE NAVEDENA JAMSTVA SU ISKLJUČIVA I NIJEDNO
DRUGO JAMSTVO ILI UVJET, BILO PISMENI ILI USMENI, NIJE IZREČENO NITI IMPLICIRANO TE SE HP
IZRIČITO ODRIČE SVIH IMPLICIRANIH JAMSTAVA I UVJETA PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE
I PRIKLADNOSTI ZA ODGOVARAJUĆU SVRHU. U određenim zemljama/regijama, saveznim državama ili
pokrajinama ograničenje trajanja impliciranog jamstva nije dopušteno te se gore navedeno ograničenje ili
isključenje ne odnosi na korisnike u tim regijama. Ovim jamstvom dana su vam određena zakonska prava, a uz
njih možda imate i druga prava koja su različita za različite države/regije, savezne države ili pokrajine. Ograničeno
HP jamstvo valjano je u svim državama/regijama ili lokacijama na kojima HP ima podršku za ovaj proizvod i na
kojem je tvrtka HP taj proizvod reklamirala. Razina servisa koju vam jamstvo omogućava može se razlikovati s
obzirom na lokalne standarde. HP neće promijeniti oblik, sklop niti funkcije proizvoda kako bi se on mogao koristiti
u državama/regijama za koje nije bio namijenjen iz pravnih ili praktičnih razloga.

U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA, DOSTUPNI SU VAM JEDINO I ISKLJUČIVO PRAVNI LIJEKOVI
NAVEDENI U OVOM JAMSTVU. OSIM U SKLADU S GORE NAVEDENIM ODREDBAMA, TVRTKA HP I NJENI

HRWW

Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard 211

background image

DOBAVLJAČI NI POD KOJIM UVJETIMA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA GUBITAK PODATAKA NITI ZA IZRAVNU,
POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI) ILI DRUGU VRSTU
ŠTETE, BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE ISTA NA UGOVORU, KAZNENOM DJELU ILI NEČEM TREĆEM. U
određenim zemljama/regijama, saveznim državama ili pokrajinama odricanje ili ograničenje slučajne ili posljedične
štete nije dopušteno te se gore navedeno ograničenje ili odricanje ne odnosi na korisnike u tim regijama.

JAMSTVENI UVJETI NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM AKO ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE PROPISANO, NE
PREDSTAVLJAJU ISKLJUČENJE, OGRANIČENJE NITI MODIFIKACIJU, A UZ OBAVEZNA ZAKONSKA
PRAVA PRIMIJENJUJU SE NA UVJETE PRODAJE OVOG PROIZVODA.

212 Dodatak B Servis i podrška

HRWW