HP LaserJet P4510 Printer series - Izjava o ograničenom jamstvu za spremnik s tonerom

background image

Izjava o ograničenom jamstvu za spremnik s tonerom

Ovim jamstvom izjavljujemo kako na ovom HP proizvodu nema nedostataka u materijalu i izradi.

Ovo se jamstvo ne odnosi na proizvode (a) koji su ponovno punjeni, prerađivani, dorađivani ili na bilo
koji način neovlašteno promijenjeni, (b) na kojima su se pojavili kvarovi zbog neispravne upotrebe i
skladištenja ili korištenja na mjestu koje nije u skladu s navedenim specifikacijama radne okoline
proizvoda, odnosno (c) na kojima su se pojavili znaci habanja zbog uobičajene upotrebe.

Za servisiranje u skladu s jamstvom proizvod vratite na mjesto kupnje (zajedno s pisanim opisom
problema i uzorcima ispisa) ili se obratite HP korisničkoj podršci. HP zadržava pravo da proizvode na
kojima nedostaci uistinu postoje zamijeni ili da za njih izda povrat novca u iznosu kupovne cijene.

U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA, GORE NAVEDENO JAMSTVO JE ISKLJUČIVO I
NIJEDNO DRUGO JAMSTVO ILI UVJET, BILO PISMENI ILI USMENI, NIJE IZREČENO NITI
IMPLICIRANO TE SE HP IZRIČITO ODRIČE SVIH IMPLICIRANIH JAMSTAVA I UVJETA PRODAJE,
ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODGOVARAJUĆU SVRHU.

U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA, TVRTKA HP I NJENI DOBAVLJAČI NI POD KOJIM
UVJETIMA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU
(UKLJUČUJUĆI GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI) ILI DRUGU VRSTU ŠTETE, BEZ OBZIRA
TEMELJI LI SE ISTA NA UGOVORU, KAZNENOM DJELU ILI NEČEM TREĆEM.

JAMSTVENI UVJETI NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM AKO ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE
PROPISANO, NE PREDSTAVLJAJU ISKLJUČENJE, OGRANIČENJE NITI MODIFIKACIJU, A UZ
OBAVEZNA ZAKONSKA PRAVA PRIMIJENJUJU SE NA UVJETE PRODAJE OVOG PROIZVODA.

HRWW

Izjava o ograničenom jamstvu za spremnik s tonerom 213