HP LaserJet P4510 Printer series - Korisnička podrška

background image

Korisnička podrška

Iskoristite telefonsku besplatnu podršku tijekom jamstvenog
razdoblja za svoju državu/regiju

Pripremite naziv uređaja, serijski broj, datum kupovine i opis
problema.

Telefonske brojeve za državu/regiju možete pronaći na brošuri
koja je priložena uz uređaj ili na stranici

www.hp.com/

support/

.

Iskoristite 24-satnu internetsku podršku

www.hp.com/support/hpljp4010series

ili

www.hp.com/

support/hpljp4510series

Iskoristite podršku za uređaj koji koristite s Macintosh
računalom

www.hp.com/go/macosx

Preuzimanje elektronskih informacija, upravljačkih i uslužnih
programa

www.hp.com/go/ljp4010series_software

ili

www.hp.com/go/

ljp4510series_software

Naručivanje potrošnog materijala i papira

www.hp.com/go/suresupply

Naručivanje originalnih HP dijelova ili dodatne opreme

www.hp.com/buy/parts

Naručivanje dodatnih HP usluga ili ugovora o održavanju

www.hp.com/go/carepack

HRWW

Korisnička podrška 215