HP LaserJet P4510 Printer series - Električne specifikacije

background image

Električne specifikacije

UPOZORENJE!

Vrsta napajanja ovisi o državi/regiji u kojoj se prodaje uređaj. Nemojte konvertirati

radne napone. Time možete oštetiti uređaj i poništiti njegovo jamstvo.

Tablica C-3

Zahtjevi vezani uz napajanje

Specifikacije

Modeli od 110 volti

Modeli od 220 volti

Zahtjevi vezani uz napajanje

100 do 127 V (± 10%)

50/60 Hz (± 2 Hz)

220 do 240 volti (± 10%)

50/60 Hz (± 2 Hz)

Nazivna struja

10,7 Ampera

5,7 Ampera

Tablica C-4

Potrošnja energije (prosječna, u vatima)

Model proizvoda

Pri ispisu

U stanju
pripravnosti

U stanju
mirovanja

Isključen

Modeli HP LaserJet P4014

800 W

18 W

13 W

Manje od 0,1 W

Modeli HP LaserJet P4015

840 W

18 W

13 W

Manje od 0,1 W

Modeli HP LaserJet P4515

910 W

20 W

13 W

Manje od 0,1 W

1

Vrijednosti su podložne promjeni. Najnovije informacije pogledajte na stranici

www.hp.com/support/hpljp4010series

ili

www.hp.com/support/hpljp4510series

.

2

Brojke vezane uz napajanje su najviše vrijednosti izmjerene uz sve standardne napone.

3

Zadano vrijeme od stanja pripravnosti do stanja mirovanja = 30 minuta.

4

Gubitak topline u stanju pripravnosti = 70 BTU/sat.

5

Vrijeme povratka iz stanja mirovanja do početka ispisa = manje od 15 sekundi.

6

HP LaserJet P4014 brzina je 45 str./min. za veličinu Letter. HP LaserJet P4015 brzina je 52 str./min. za veličinu Letter.
HP LaserJet P4515 brzina je 62 str./min. za veličinu Letter.

HRWW

Električne specifikacije 221