HP LaserJet P4510 Printer series - Upravljačka ploča

background image

Upravljačka ploča

Izgled upravljačke ploče

Korištenje izbornika na upravljačkoj ploči

Izbornik Show Me How (Pokaži mi kako)

Izbornik Retrieve Job (Vraćanje zadatka)

Izbornik Information (Informacije)

Izbornik Paper Handling (Rukovanje papirom)

Izbornik Configure Device (Konfiguracija uređaja)

Izbornik Diagnostics (Dijagnostika)

Izbornik Service (Servis)

HRWW

11