HP LaserJet P4510 Printer series - Podizbornik Resets (Ponovno postavljanje)

background image

Podizbornik Resets (Ponovno postavljanje)

Ovaj izbornik koristite za vraćanje postavki na zadane vrijednosti i promjenu postavki kao što je Sleep
Mode (Stanje mirovanja).

Stavka

Vrijednosti

Objašnjenje

RESTORE FACTORY
SETTINGS (Vraćanje
tvorničkih postavki)

Nijedna vrijednost nije
dostupna za odabir.

Izvršava jednostavno ponovno postavljanje u kojem se vraća
većina tvorničkih (zadanih) i mrežnih postavki. Pomoću ove
stavke se čisti i ulazni međuspremnik za aktivni I/O.

OPREZ:

Vraćanje tvorničkih postavki prilikom ispisa

poništava zadatak ispisa.

SLEEP MODE (Stanje
mirovanja)

ON (Uključeno)

OFF (Isključeno)

Uključuje ili isključuje stanje mirovanja. Upotreba stanja
mirovanja ima sljedeće prednosti:

Minimizira potrošnju energije uređaja u stanju
neaktivnosti.

Smanjuje trošenje elektronskih komponenti uređaja
(isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona, ali su podaci
na zaslonu i dalje čitljivi).

Uređaj automatski izlazi iz stanja mirovanja kada pošaljete
zadatak ispisa, pritisnete gumb na upravljačkoj ploči uređaja,
otvorite ladicu ili gornji poklopac.

Trajanje neaktivnosti nakon koje uređaj prelazi u stanje
mirovanja možete sami postaviti.

Zadana postavka je ON (Uključeno).

Tablica 2-1

Izbornici Embedded Jetdirect (Ugrađeni Jetdirect) i EIO <X> Jetdirect (Nastavak)

36

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW