HP LaserJet P4510 Printer series - Podizbornik System Setup (Postavke sustava)

background image

Podizbornik System Setup (Postavke sustava)

Stavke ovog izbornika određuju rad uređaja. Uređaj konfigurirajte prema svojim potrebama.

Stavka

Vrijednosti

Objašnjenje

DATE/TIME (Datum/
vrijeme)

DATE (Datum)

DATE FORMAT (Format
datuma)

Određuje postavke datuma i vremena.

24

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW

background image

Stavka

Vrijednosti

Objašnjenje

TIME (Vrijeme)

TIME FORMAT (Format
vremena)

JOB STORAGE LIMIT
(Ograničenje memorije
zadataka)

1 do 100

Određuje koliko se zadataka brzog kopiranja može spremiti na
uređaj.

Zadana postavka je 32.

JOB HELD TIMEOUT (Istek
vremena zadržavanja
zadataka)

OFF (Isključeno)

1 HOUR (1 sat)

4 HOURS (4 sata)

1 DAY (1 dan)

1 WEEK (1 tjedan)

Postavlja koliko se dugo zadaci zadržavaju prije no što se
automatski izbrišu iz reda čekanja.

Zadana postavka je OFF (Isključeno).

SHOW ADDRESS (Prikaz
adrese)

AUTO (Automatski)

OFF (Isključeno)

Određuje prikazuje li se IP adresa na zaslonu kad je uređaj
povezan s mrežom. Ako je odabrano AUTO (Automatski), IP
adresa uređaja prikazuje se uz poruku Stanje pripravnosti.

Zadana postavka je OFF (Isključeno).

HRWW

Izbornik Configure Device (Konfiguracija uređaja)

25

background image

Stavka

Vrijednosti

Objašnjenje

TRAY BEHAVIOR
(Ponašanje ladice)

USE REQUESTED TRAY
(Korištenje potrebne ladice)

Određuje hoće li uređaj pokušati uvući papir iz druge ladice
ako se medij ne može uvući iz ladice koju ste odabrali u
upravljačkom programu pisača.

EXCLUSIVELY (Samo odabrana ladica): Uređaj medije
uvlači samo iz odabrane ladice, ne pokušava ih uvući iz
druge ladice čak ni kad je odabrana ladica prazna.

FIRST (Prvo): Uređaj uvlači papir najprije iz odabrane
ladice, no ako je ta ladica prazna, uređaj automatski
uvlači papir iz druge ladice.

MANUALLY FEED PROMPT
(Upit za ručno umetanje)

Određuje kada se na zaslonu prikazuje upit za uvlačenje iz
ladice 1 ako vrsta ili veličina papira postavljena za zadatak
ispisa ne odgovara vrsti ili veličini papira umetnutog u ostale
ladice.

ALWAYS (Uvijek): Odaberite ovu opciju ako želite da
uređaj uvijek postavi upit prije uvlačenja iz Ladice 1.

UNLESS LOADED (Ako je prazno): Upit se prikazuje
samo ako je Ladica 1 prazna.

PS DEFER MEDIA
(Postavljanje HP modela
rukovanja papirom)

Određuje koristi li se za zadatke ispisa PostScript (PS) ili HP
model za rukovanje papirom. ENABLE (Omogući) postavlja
prednost HP modela rukovanja papirom u odnosu na PS.
DISABLE (Onemogući) koristi PS model rukovanja papirom.

SIZE/TYPE PROMPT (Upit
za odabir veličine/vrste)

Odredite hoće li se poruka o konfiguraciji ladice i pripadajući
upiti prikazati prilikom svakog otvaranja i zatvaranja ladice. U
tim se odzivnicima nalaze upute za postavljanje vrste ili
veličine medija ako vrsta ili veličina medija za koju je ladica
konfigurirana ne odgovara medijima koji su umetnuti u ladicu.

USE ANOTHER TRAY
(Korištenje druge ladice)

Omogućite ili onemogućite upit za odabir druge ladice.

DUPLEX BLANK PAGES
(Obostrane prazne
stranice)

Konfigurirajte način na koji uređaj rukuje praznim stranicama
prilikom korištenja dodatka za obostrani ispis. Za najbolje
performanse odaberite AUTO (Automatski). Želite li da list
prolazi kroz dodatak za obostrani ispis čak i ako je ispisan
samo s jedne strane, odaberite YES (Da).

TRAY 2 MODEL (Model
ladice 2)

Odredite je li Ladica 2 STANDARD TRAY (Standardna ladica)
ili CUSTOM TRAY (Prilagođena ladica).

IMAGE ROTATION
(Okretanje slike)

Upravlja načinom na koji uređaj postavlja sliku na stranici kad
je instaliran izlazni dodatak.

STANDARD (Standardno): Uređaj automatski okreće
sliku kako biste papir uvijek mogli umetati na isti način,
čak i ako je instaliran izlazni nastavak.

ALTERNATE (Izmijeni): Uređaj ne okreće sliku
automatski te je za određene vrste izlaza papir potrebno
umetnuti na drugi način.

SLEEP DELAY (Odgoda
mirovanja)

1 MINUTE (1 minuta)

15 MINUTES (15 minuta)

30 MINUTES (30 minuta)

45 MINUTES (45 minuta)

Postavlja trajanje stanje neaktivnosti prije ulaska uređaja u
stanje mirovanja.

26

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW

background image

Stavka

Vrijednosti

Objašnjenje

60 MINUTES (60 minuta)

90 MINUTES (90 minuta)

2 HOURS (2 sata)

4 HOURS (4 sata)

Stanje mirovanja ima sljedeći učinak:

Minimizira potrošnju energije uređaja u stanju
neaktivnosti.

Smanjuje trošenje elektronskih komponenti uređaja
(isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona, ali su podaci
na zaslonu i dalje čitljivi).

Uređaj automatski izlazi iz stanja mirovanja kada pošaljete
zadatak ispisa, pritisnete gumb na upravljačkoj ploči uređaja,
otvorite ladicu ili otvorite gornji poklopac.

Zadana postavka je 30 MINUTES (30 minuta).

WAKE TIME (Vrijeme
uključivanja)

MONDAY (Ponedjeljak)

TUESDAY (Utorak)

WEDNESDAY (Srijeda)

THURSDAY (Četvrtak)

FRIDAY (Petak)

SATURDAY (Subota)

SUNDAY (Nedjelja)

Postavlja "vrijeme buđenja" uređaja tijekom kojeg se uređaj
svakodnevno zagrijava. Zadana postavka za svaki dan je OFF
(Isključeno)
. Ako postavite vrijeme buđenja, HP vam
preporučuje postavljanje dužeg vremena odgode za stanje
mirovanja kako se uređaj odmah nakon "buđenja" ne bi
prebacio u stanje mirovanja.

DISPLAY BRIGHTNESS
(Svjetlina zaslona)

Vrijednost od 1 do 10

Upravlja svjetlinom zaslona na upravljačkoj ploči. Zadano je
5.

PERSONALITY
(Karakteristike)

AUTO (Automatski)

PS

PDF

PCL SUBMENU
(Podizbornik PCL)

Odabir zadanog jezika uređaja (karakteristika). Dostupne
vrijednosti određuju se prema valjanim jezicima koji su
instalirani na uređaj.

Jezik uređaja obično ne biste trebali mijenjati. Ako ga
promijenite u određeni jezik uređaja, uređaj jezike neće
prebacivati automatski, već za to treba primiti posebne
softverske naredbe.

Zadana postavka je AUTO (Automatski).

CLEARABLE WARNINGS
(Upozorenja koja se mogu
brisati)

JOB (Zadatak)

ON (Uključeno)

Određuje koliko dugo će se upozorenje koje se može izbrisati
prikazati na zaslonu upravljačke ploče uređaja.

JOB (Zadatak): Upozorenje koje se može izbrisati prikazuje
se do kraja zadatka koji je generirao poruku.

ON (Uključeno): Upozorenje koje se može izbrisati prikazuje
se dok ne pritisnete

OK

.

Zadana postavka je JOB (Zadatak).

AUTO CONTINUE
(Automatsko nastavljanje)

OFF (Isključeno)

ON (Uključeno)

Određuje kako uređaj reagira na pogreške. Ako je uređaj
umrežen, postavku AUTO CONTINUE (Automatsko
nastavljanje)
najbolje je postaviti na ON (Uključeno).

ON (Uključeno): Ako dođe do pogreške koja sprečava ispis,
na zaslonu upravljačke ploče uređaja prikazuje se poruka, a
uređaj se na 10 sekundi prebacuje u offline način rada.

OFF (Isključeno): Ako dođe do pogreške koja sprečava
ispisivanje, poruka ostaje na zaslonu upravljačke ploče

HRWW

Izbornik Configure Device (Konfiguracija uređaja)

27

background image

Stavka

Vrijednosti

Objašnjenje

uređaja, a uređaj ostaje u offline načinu rada dok ne pritisnete

OK

.

Zadana postavka je ON (Uključeno).

REPLACE BLACK
CARTRIDGE (Zamjena
spremnika s crnom tintom)

STOP AT LOW
(Zaustavljanje kad je
spremnik gotovo prazan)

STOP AT OUT
(Zaustavljanje kad se
spremnik isprazni)

Override at out
(Premošćenje kad se
spremnik isprazni)

Određuje ponašanje uređaja kada je razina tinte na niskoj
razini ili je nema.

STOP AT LOW (Zaustavljanje kad je spremnik gotovo
prazan)
: Uređaj prestaje ispisivati kad razina tinte u spremniku
padne na nisku razinu. Za nastavak ispisa pritisnite

OK

.

STOP AT OUT (Zaustavljanje kad se spremnik isprazni):
Uređaj prestaje ispisivati kad je spremnik s tintom prazan. Prije
nastavka ispisivanja morate zamijeniti spremnik s tintom.

Override at out (Premošćenje kad se spremnik isprazni):
Odaberite ovu opciju kako biste zanemarili poruku i nastavili s
ispisivanjem nakon ispražnjenja spremnika s tintom. Nakon
odabira ove opcije HP ne garantira kvalitetu ispisa.

Zadana postavka je Override at out (Premošćenje kad se
spremnik isprazni)
.

ORDER AT (Mjesto za
naručivanje)

1 TO 100 (Od 1 do 100)

Postavite razinu pri kojoj se poruka ORDER BLACK
CARTRIDGE (Naručite spremnik s crnom tintom)
pojavljuje. Vrijednost je preostali postotak ukupnog kapaciteta
spremnika. Zadana postavka je 23%.

JAM RECOVERY (Vraćanje
kod zaglavljivanja)

AUTO (Automatski)

OFF (Isključeno)

ON (Uključeno)

Određuje ponašanje uređaja kada se zaglavi papir.

AUTO (Automatski): Uređaj automatski odabire najbolji način
za vraćanje kod zaglavljivanja. Ovo je zadana postavka.

OFF (Isključeno): Uređaj prilikom zaglavljivanja papira te
stranice ne ispisuje ponovo. Ova postavka može dati bolje
radne karakteristike ispisa.

ON (Uključeno): Uređaj automatski ponovo ispisuje stranice
nakon vađenja zaglavljenog papira.

RAM DISK (RAM disk)

AUTO (Automatski)

OFF (Isključeno)

Određuje konfiguraciju RAM diska.

AUTO (Automatski): Uređaju omogućuje određivanje
optimalne veličine RAM diska prema veličini dostupne
memorije.

OFF (Isključeno): RAM je onemogućen.

NAPOMENA:

Ako postavku OFF (Isključeno) promijenite

na AUTO (Automatski), uređaj će se automatski ponovo
pokrenuti prilikom stanja neaktivnosti.

Zadana postavka je AUTO (Automatski).

LANGUAGE (Jezik)

(DEFAULT) ((Zadano))

Several (Nekoliko)

Odabir jezika za poruke koje se prikazuju na upravljačkoj ploči
uređaja.

Zadana se postavka određuje prema državi/regiji u kojoj je
uređaj kupljen.

28

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW