HP LaserJet P4510 Printer series - Izbornik Diagnostics (Dijagnostika)

background image

Izbornik Diagnostics (Dijagnostika)

Administratori ovaj podizbornik mogu koristiti za izoliranje pojedinih dijelova i za rješavanje problema
sa zaglavljivanjem papira i s kvalitetom ispisa.

Stavka

Vrijednosti

Objašnjenje

PRINT EVENT LOG (Ispis
dnevnika događaja)

Nijedna vrijednost nije
dostupna za odabir.

Pritiskom na

OK

možete generirati popis na kojem se nalazi

50 najnovijih unosa iz dnevnika događaja. Na ispisu evidencije
događaja vidi se broj pogreške, broj stranica, šifra pogreške i
opis ili karakteristika.

SHOW EVENT LOG (Prikaz
dnevnika događaja)

Nijedna vrijednost nije
dostupna za odabir.

Pritiskom na

OK

možete se kretati kroz sadržaj dnevnika

događaja na upravljačkoj ploči uređaja u kojoj se nalazi do
50 najnovijih unosa. Za kretanje kroz sadržaj dnevnika
događaja koristite strelicu gore ili strelicu dolje .

PAPER PATH SENSORS
(Senzori prolaza papira)

Nijedna vrijednost nije
dostupna za odabir.

Ovu stavku koristite za testiranje svih senzora u prolazu
papira. Za pokretanje testa pritisnite

OK

, a zatim upotrijebite

izbornik za ispisivanje interne stranice, kao što je
konfiguracijska stranica.

PAPER PATH TEST (Test
prolaza papira)

PRINT TEST PAGE (Ispis
probne stranice)

Generira probnu stranicu pomoću koje možete testirati funkcije
uređaja koje rukuju papirom.

NAPOMENA:

Druge stavke postavite prije no što odaberete

PRINT TEST PAGE (Ispis probne stranice).

Pritiskom na

OK

pokrenite test prolaza papira u kojem će se

koristiti izvor (ladica), odredište (izlazni spremnik), mehanizam
za obostrani ispis i broj primjeraka koji ste postavili u drugim
stavkama izbornika Paper Path Test (Test prolaza papira).

SOURCE (Izvor)

Odaberite ladicu koja koristi prolaz papira koji želite testirati.
Možete odabrati bilo koju od instaliranih ladica. Odaberite
opciju ALL TRAYS (Sve ladice) ako želite testirati sve načine
prolaza papira (u odabrane ladice morate umetnuti papir).

DESTINATION (Odredište)

Navedite koje će izlazne ladice biti uključene u test. Možete
odabrati sve ladice.

DUPLEX (Obostrano)

Odredite hoće li papir prilikom testa prolaza papira prolaziti
kroz mehanizam za obostrani ispis. Ova stavka izbornika
pojavljuje se samo ako je u uređaj ugrađen mehanizam za
obostrani ispis.

COPIES (Kopije)

Postavite koliko će se listova papira koristiti iz svake ladice
tijekom testa prolaza papira.

MANUAL SENSOR TEST 1
(Ručni test senzora 1)

Nijedna vrijednost nije
dostupna za odabir.

Pomoću ove stavke HP servisno osoblje može ručno testirati
senzor. Pronađite senzor unutar uređaja i ručno ga aktivirajte.
Ako se vrijednost promijeni iz 0 u drugi broj, senzor radi.

MANUAL SENSOR TEST 2
(Ručni test senzora 2)

Nijedna vrijednost nije
dostupna za odabir.

Ova stavka uključuje dodatne senzore za testiranje.

COMPONENT TEST (Test
komponenata)

Pojavljuje se popis dostupnih
komponenti.

Pomoću ove stavke HP servisno osoblje može testirati različite
unutarnje komponente kako bi otkrilo izvor problema, kao što
je buka.

Prije početka testa, postavite učestalost za REPEAT
(Ponavljanje): ONCE (Jednom) ili CONTINUOUS
(Neprekidno). Zatim odaberite komponentu koju želite testirati.

HRWW

Izbornik Diagnostics (Dijagnostika)

37

background image

Stavka

Vrijednosti

Objašnjenje

Za otkrivanje izvora buke pažljivo osluškujte tijekom izvođenja
svakog od testova.

PRINT/STOP TEST (Test
Ispis/zaustavljanje)

STOP TIME (Vrijeme
zaustavljanja)

Navedite vremensko razdoblje u milisekundama nakon kojeg
će se uređaj prilikom izvođenja testa zaustaviti.

38

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW