HP LaserJet P4510 Printer series - Izbornik Paper Handling (Rukovanje papirom)

background image

Izbornik Paper Handling (Rukovanje papirom)

Koristite ovaj izbornik za postavljanje veličine i vrste papira za svaku ladicu. Ove informacije proizvod
koristi za proizvodnju stranica s najboljom mogućom kvalitetom ispisa. Dodatne informacije potražite u
odjeljku

Konfiguriranje ladica na stranici 86

.

Neke stavke u ovom izborniku dostupne su i u softveru ili u upravljačkom programu pisača. Postavke
softvera i upravljačkog programa imaju prioritet pred postavkama upravljačke ploče.

Stavka

Vrijednosti

Objašnjenje

ENVELOPE FEEDER SIZE
(Veličina ulagača omotnica)

Popis dostupnih veličina
papira za ulagač omotnica.

Ovu stavku koristite za postavljanje vrijednosti koja odgovara veličini
papira koji se trenutno nalazi u ulagaču omotnica.

ENVELOPE FEEDER TYPE
(Vrsta ulagača omotnica)

Popis dostupnih vrsta papira
za ulagač omotnica.

Ovu stavku koristite za postavljanje vrijednosti koja odgovara vrsti
papira koji se trenutno nalazi u ulagaču omotnica.

TRAY1 SIZE (Veličina za ladicu
1)

Popis dostupnih veličina
papira za ladicu 1

Ovu stavku koristite za postavljanje vrijednosti koja odgovara veličini
papira koji se trenutno nalazi u ladici 1. Zadana postavka je ANY SIZE
(Bilo koja veličina)
.

ANY SIZE (Bilo koja veličina): Ako su za ladicu 1 i veličina i vrsta
papira postavljeni na ANY (Bilo koja) i ako se u njoj nalazi papir, uređaj
će najprije izvući papir iz ladice 1.

Ako veličina nije ANY SIZE (Bilo koja veličina): Uređaj će povući papir
iz ove ladice samo ako vrsta ili veličina postavljena za zadatak ispisa
odgovara vrsti i veličini medija umetnutog u ladicu.

TRAY1 TYPE (Vrsta za ladicu 1)

Popis dostupnih vrsta papira
za ladicu 1

Ovu stavku koristite za postavljanje vrijednosti koja odgovara vrsti
papira koji se trenutno nalazi u ladici 1. Zadana postavka je ANY TYPE
(Bilo koja vrsta)
.

ANY TYPE (Bilo koja vrsta): Ako su za ladicu 1 i veličina i vrsta papira
postavljeni na ANY (Bilo koja) i ako se u njoj nalazi papir, uređaj će
najprije izvući papir iz ladice 1.

Ako veličina nije ANY TYPE (Bilo koja vrsta): Uređaj ne povlači papir
iz ove ladice.

TRAY[N] SIZE (Veličina za ladicu
[N])

Popis dostupnih veličina
papira za ladicu 2 ili za
dodatne ladice

Ladica automatski prepoznaje veličinu papira na osnovi položaja
vodilica u ladici. Zadana postavka je LTR (letter) za uređaje od 110 V
ili A4 za uređaje od 220 V.

TRAY[N] TYPE (Vrsta za ladicu
[N])

Popis dostupnih vrsta papira
za ladicu 2 ili za dodatne
ladice

Ovu stavku koristite za postavljanje vrijednosti koja odgovara vrsti
papira koji se trenutno nalazi u ladici 2 ili u dodatnim ladicama. Zadana
postavka je ANY TYPE (Bilo koja vrsta).

18

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW