HP LaserJet P4510 Printer series - Izbornik Retrieve Job (Vraćanje zadatka)

background image

Izbornik Retrieve Job (Vraćanje zadatka)

U ovom se izborniku nalazi popis zadataka koji su spremljeni u uređaju i omogućuje pristup svim
značajkama spremanja zadataka. Na upravljačkoj ploči uređaja možete ispisati ili izbrisati ove zadatke.
Ovaj se izbornik pojavljuje ako uređaj ima najmanje 80 MB osnovne memorije. Više informacija o
korištenju ovog izbornika potražite u poglavlju

Korištenje značajki za spremanje zadataka

na stranici 96

.

NAPOMENA:

Ako dodatni tvrdi disk nije instaliran, prilikom isključivanja uređaja brišu se svi spremljeni

zadaci.

NAPOMENA:

Za izravni povratak u ovaj izbornik pritisnite gumb za mape

.

Stavka

Podstavka

Vrijednosti

Objašnjenje

USER NAME
(Korisničko ime)

ALL JOBS (WITH PIN)
(Svi zadaci (uz PIN))

PRINT (Ispis)

DELETE (Izbriši)

USER NAME (Korisničko ime): Ime osobe
koja je poslala zadatak.

PRINT (Ispis): Ispisuje odabrani zadatak
nakon unosa PIN-a.

COPIES (Kopije): Odaberite broj kopija za
ispis (1 do 32000).

DELETE (Izbriši): Briše odabrani zadatak
iz uređaja nakon unosa PIN-a.

ALL JOBS (NO PINS)
(Svi zadaci (bez PIN-
a))

PRINT (Ispis)

DELETE ALL JOBS
(Brisanje svih
zadataka)

PRINT (Ispis): Ispisuje odabrani zadatak.

DELETE (Izbriši): Briše sve zadatke iz
uređaja. Prije brisanja zadataka uređaj
traži potvrdu akcije.

16

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW