HP LaserJet P4510 Printer series - Izbornik Show Me How (Pokaži mi kako)

background image

Izbornik Show Me How (Pokaži mi kako)

Svakim odabirom stavke iz izbornika SHOW ME HOW (Pokaži mi kako) ispisuje se stranica s dodatnim
informacijama.

Stavka

Objašnjenje

CLEAR JAMS (Uklanjanje
zaglavljenog papira)

Ispisuje stranicu s uputama za vađenje zaglavljenog papira.

LOAD TRAYS (Umetanje u
ladice)

Ispisuje stranicu s uputama za punjenje ulaznih ladica.

LOAD SPECIAL MEDIA
(Umetanje posebnih medija)

Ispisuje stanicu s uputama za umetanje posebnog papira, na primjer omotnica i papira sa
zaglavljem.

PRINT ON BOTH SIDES
(Obostrani ispis)

Ispisuje stranicu s uputama za korištene funkcije obostranog (dvostranog) ispisa.

NAPOMENA:

Stavka izbornika za obostrani ispis prikazuje se samo ako je ugrađen

mehanizam za obostrani ispis.

SUPPORTED PAPER
(Podržane vrste papira)

Ispisuje stranicu s vrstama i veličinama papira koje uređaj podržava.

PRINT HELP GUIDE (Vodič
za ispisivanje)

Ispisuje stranicu s web-stranicama za dodatnu pomoć.

HRWW

Izbornik Show Me How (Pokaži mi kako)

15