HP LaserJet P4510 Printer series - Izgled upravljačke ploče

background image

Izgled upravljačke ploče

Pomoću upravljačke ploče saznajte informacije o uređaju i stanju zadatka te konfigurirajte uređaj.

1

3

4

5

6
7

8

10

11

13

14

9

2

12

Broj

Gumb ili indikator

Funkcija

1

Zaslon upravljačke ploče

Prikazuje informacije o stanju, izbornike, pomoć i poruke o pogreškama.

2

strelica gore

Navigacija do prethodne stavke na popisu ili povećanje vrijednosti brojčanih
stavki

3

gumb za pomoć

Prikazuje informacije o poruci koja je prikazana na zaslonu upravljačke ploče

4

Gumb

OK

Sprema vrijednost koja je odabrana za stavku

Izvršava akciju koja je povezana sa stavkom označenom na zaslonu
upravljačke ploče

Briše stanje pogreške kada se ono može izbrisati

5

gumb Stop

Poništava trenutni zadatak ispisa i izbacuje stranice iz uređaja

6

strelica dolje

Navigacija do sljedeće stavke na popisu ili smanjenje vrijednosti brojčanih stavki

7

strelica unatrag

Prebacivanje na višu razinu stabla izbornika ili vraćanje za jedan brojčani unos

8

Gumb

Izbornik

Otvara i zatvara izbornike.

9

Indikator

Stanje pripravnosti

Uključen: Uređaj je uključen i spreman za prihvat podataka za ispis.

Isključen: Uređaj ne može primati podatke jer je isključen (pauziran) ili je
došlo do pogreške.

Treperi: Uređaj se isključuje. Uređaj prestaje s obradom trenutnog
zadatka i izbacuje sve aktivne stranice iz prolaza papira.

10

Indikator

Podaci

Uključen: Uređaj ima podatke koje treba ispisati, no čeka primanje
potpunih podataka.

Isključen: Uređaj nema podataka za ispis.

Treperi: Uređaj obrađuje ili ispisuje podatke.

11

Indikator

Pažnja

Uključen: Problem s uređajem.. Pogledajte zaslon upravljačke ploče.

Isključen: Uređaj radi bez pogrešaka.

Treperi: Akcija je obavezna. Pogledajte zaslon upravljačke ploče.

12

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW

background image

Broj

Gumb ili indikator

Funkcija

12

Gumb

mapa ili STAR

(Secure Transaction Access
Retrieval)

NAPOMENA:

Ova stavka

nije uključena za modele
HP LaserJet P4014.

Omogućuje pristup izborniku RETRIEVE JOB (Vraćanje zadatka)

13

C

gumb za brisanje

NAPOMENA:

Ova stavka

nije uključena za modele
HP LaserJet P4014.

Vrijednosti vraća na početne i izlazi iz zaslona za pomoć.

14

Numerička tipkovnica

NAPOMENA:

Ova stavka

nije uključena za modele
HP LaserJet P4014.

Unos brojčanih vrijednosti

HRWW

Izgled upravljačke ploče

13