HP LaserJet P4510 Printer series - Rendszerbeállítások almenü

background image

Rendszerbeállítások almenü

Ennek a menünek az elemei befolyásolják a készülék viselkedését. A készüléket a kívánt nyomtatásnak
megfelelően konfigurálja.

Tétel

Értékek

Magyarázat

DÁTUM/IDŐ

DÁTUM

DÁTUMFORMÁTUM

IDŐ

IDŐFORMÁTUM

A dátum és az idő beállítás megadása.

TÁROLT
FELADATOKMAXIMÁLIS
SZÁMA

1-100

A készülékben tárolható gyorsmásolat-feladatok számát
határozza meg.

Az alapértelmezett beállítás: 32.

FELADATTÁROLÁSI
IDŐKORLÁT

KI

1 ÓRA

4 ÓRA

1 NAP

1 HÉT

Beállítja azt az időt, amelynek elteltével a készülék
automatikusan törli a sorból a visszatartott feladatokat.

Az alapértelmezett beállítás KI.

CÍM MEGJELENÍTÉSE

AUTOMATIKUS

KI

Meghatározza, látszik-e a kijelzőn az IP-cím, ha a készülék
hálózathoz csatlakozik. Az AUTOMATIKUS választása
esetén a készülék IP-címe is látható lesz az Üzemkész felirat
mellett.

Az alapértelmezett beállítás KI.

HUWW

Eszközkonfigurálás menü

25

background image

Tétel

Értékek

Magyarázat

TÁLCAMŰKÖDÉS

HASZNÁLJA A
SZÜKSÉGES TÁLCÁT

Válassza ki, hogy a nyomtató megpróbáljon-e az Ön által az
illesztőprogramban kiválasztott tálcától eltérő tálcából papírt
behúzni.

KIZÁRÓLAG: Ezzel a beállítással a készülék csak az Ön
által meghatározott tálcából húzhat be papírt még abban
az esetben is, ha az üres.

ELŐSZÖR: Ezzel a beállítással a készülék először csak
az Ön által meghatározott tálcából húzhat be papírt, de
ha a megadott tálca üres, akkor automatikusan behúzhat
papírt másik tálcából is.

KÉZI ADAGOLÁS
FIGYELMEZTETÉS

Válassza ki, hogy a készülék figyelmeztetést küldjön-e az 1.
tálcából történő papírbehúzás előtt, ha a nyomtatási feladat
papírméretéhez vagy típusához illő papírt egyetlen másik
tálcában sem talál.

MINDIG: Válassza ezt a beállítást, ha mindig
figyelmeztetést kér, mielőtt a készülék az 1. tálcából
húzna be papírt.

KIVÉVE HA TÖLTVE VAN: Csak akkor küldi a jelzést, ha
az 1. tálca üres.

PS HORDOZÓ
KÉSLELTETÉSE

Határozza meg, hogy a készülék a PostScript (PS) vagy a HP
papírkezelési modellt használja-e a nyomtatási feladatokhoz.
Az ENGEDÉLYEZÉS azt eredményezi, hogy a PS háttérbe
vonul a HP papírkezelési modellel szemben. A LETILTÁS a
PS papírkezelési modellt használja.

MÉRET/TÍPUS
FIGYELMEZTETÉS

Határozza meg, hogy a tálcák kinyitásakor és becsukásakor
megjelenjen-e a tálcakonfigurációs üzenet és annak
felszólításai. Ezek a felszólítások hívják fel a figyelmet a típus
vagy a méret megadására, ha a tálca nem a behelyezett
papírmérethez vagy -típushoz van konfigurálva.

HASZNÁLJON MÁSIK
TÁLCÁT

Engedélyezze vagy tiltsa le a másik tálca kiválasztására
vonatkozó felszólítást.

DUPLEXER ÜRES LAPOK

Konfigurálja annak módját, hogyan kezelje a készülék az üres
oldalakat, amikor az opcionális duplex egység használatban
van. Válassza az AUTOMATIKUS módot a leggyorsabb
működés érdekében. Válassza az IGEN lehetőséget, hogy a
lap mindig áthaladjon a duplex egységen, mégha csak egyik
oldala nyomtatott is.

2. TÁLCA TÍPUSA

Írja elő, hogy a 2. tálca SZOKÁSOS TÁLCA vagy EGYEDI
TÁLCA
legyen-e.

KÉP ELFORGATÁSA

Beállítja, hogyan rendezze el a készülék az oldalon a képet,
amikor egy kimeneti tartozék fel van szerelve.

SZOKÁSOS: A készülék automatikusan elforgatja a
képet, így Ön a papírt mindig ugyanúgy töltheti be, mégha
egy kimeneti tartozék fel is van szerelve.

VÁLTAKOZÓ: A készülék automatikusan nem forgatja el
a képet, így lehet, hogy Önnek bizonyos fajta kimenetek
esetében másként kell a papírt betöltenie.

ALVÁSKÉSLELTETÉS

1 PERC

15 PERC

Beállítja, hogy a készülék mennyi ideig várjon az Alvó állapot
módba lépése előtt.

26

2. fejezet Kezelőpanel

HUWW

background image

Tétel

Értékek

Magyarázat

30 PERC

45 PERC

60 PERC

90 PERC

2 ÓRA

4 ÓRA

A Készenléti üzemmód az alábbiakat hajtja végre:

A lehető legkisebbre csökkenti annak az energiának a
mennyiségét, amit a készülék használaton kívül fogyaszt.

Csökkenti a készülék elektronikus alkatrészeinek
elhasználódását (kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását,
de attól az még olvasható marad).

A készülék automatikusan kilép az Alvó üzemmódból, ha
nyomtatási feladatot kap, megnyomják egyik gombját a
kezelőpanelen, kinyitják egy tálcáját vagy felnyitják a felső
borítófedelét.

Az alapértelmezett beállítás 30 PERC.

FELÉLEDÉSI IDŐ

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

„Feléledési idő” beállítása a készülékhez, amely a napi
bemelegedéshez szükséges. Az alapértelmezett beállítás
minden napra: KI. Ha feléledési időt állít be, a HP azt javasolja,
hogy hosszabb alváskésleltetési időt állítson be, így a készülék
a feléledése után nem tér vissza olyan hamar alvó
üzemmódba.

KIJELZŐ FÉNYEREJE

1 és 10 közötti érték

A kezelőpanelen levő kijelző fényerejét szabályozza. Az
alapértelmezés 5.

NYOMTATÓNYELV

AUTOMATIKUS

PS

PDF

PCL ALMENÜ

Kiválasztja a készülék alapértelmezés szerinti nyelvét
(nyomtatónyelvét). A választékot az határozza meg, hogy
milyen érvényes nyelvek vannak a készülékbe telepítve.

Rendszerint nincs arra szükség, hogy megváltoztassa a
készüléknyelv beállítását. Egy bizonyos készüléknyelvre való
átállítás esetén a készülék automatikusan nem, csak speciális
szoftveres utasításra fog átváltani egyik nyelvről a másikra.

Az alapértelmezett beállítás AUTOMATIKUS.

TÖRÖLHETŐ
FIGYELMEZTETÉSEK

FELADAT

BE

Beállítja, meddig maradjanak a nyomtató kezelőpaneljén a
törölhető figyelmeztetések.

FELADAT: A törölhető figyelmeztetés addig látható, amíg az
azt létrehozó feladat véget nem ér.

BE: A törölhető figyelmeztetés addig látható, amíg meg nem
nyomja az

OK

gombot.

Az alapértelmezett beállítás: FELADAT.

AUTOMATIKUS
FOLYTATÁS

KI

BE

Meghatározza, hogy a készülék hogyan reagáljon a hibákra.
Ha a készülék hálózatra csatlakozik, akkor érdemes az
AUTOMATIKUS FOLYTATÁS beállítás számára a BE értéket
megadni.

BE: Ha olyan hiba történik, amely akadályozza a nyomtatást,
akkor a készülék kezelőpaneljén megjelenik az üzenet, és a
készülék 10 másodpercre offline állapotba kapcsol, mielőtt
visszatérne online állapotba.

HUWW

Eszközkonfigurálás menü

27

background image

Tétel

Értékek

Magyarázat

KI: Ha olyan hiba történik, amely akadályozza a nyomtatást,
az üzenet addig marad a készülék kezelőpaneljének
kijelzőjén, és a nyomtató addig marad offline állapotban, amíg
meg nem nyomja az

OK

gombot.

Az alapértelmezett beállítás BE.

CSERÉLJE KI A FEKETE
NYOMTATÓPATRONT

LEÁLLÍTÁS, HA KEVÉS

LEÁLLÍTÁS, HA KIFOGY.

HATÁLYT.: KIFOGY

Meghatározza, hogyan viselkedik a készülék, ha a
nyomtatókazettában kevés a festék vagy kiürült.

LEÁLLÍTÁS, HA KEVÉS: A készülék abbahagyja a
nyomtatást, ha a nyomtatókazetta eléri az alacsony
küszöbértéket. A nyomtatás folytatásához nyomja meg az

OK

gombot.

LEÁLLÍTÁS, HA KIFOGY.: A készülék abbahagyja a
nyomtatást, ha a nyomtatókazetta kimerült. Feltétlenül ki kell
cserélnie a nyomtatókazettát, mielőtt a nyomtatás
folytatódhatna.

HATÁLYT.: KIFOGY: Válassza ezt a lehetőséget, hogy
hatálytalanítsa az üzenetet és folytassa a nyomtatást, miután
a nyomtatókazetta kimerült. A HP nem garantálja a nyomtatási
minőséget, miután Ön ezt a lehetőséget választotta.

Az alapértelmezett érték HATÁLYT.: KIFOGY.

RENDELÉS

1-100

Állítsa be a küszöbértéket, amelynél a FEKETE KAZETTA
RENDELÉSE
üzenet megjelenik. Az érték a kazetta teljes
élettartamának megmaradó százalékértéke. Az
alapértelmezett érték 23%.

ELAKADÁSELHÁRÍTÁS

AUTOMATIKUS

KI

BE

Meghatározza, hogy miként reagáljon a készülék, ha elakadás
történik.

AUTOMATIKUS: A készülék automatikusan kiválasztja az
elakadás elhárításának legkedvezőbb módját. Ez az
alapértelmezett beállítás.

KI: A készülék elakadást követően nem nyomtatja újra az
oldalakat. A nyomtatási teljesítmény növelhető ezzel a
beállítással.

BE: A készülék automatikusan újranyomtatja az oldalakat,
miután a papírelakadás megszűnt.

RAM LEMEZ

AUTOMATIKUS

KI

Meghatározza a RAM-lemez konfigurációját.

AUTOMATIKUS: Lehetővé teszi a készülék számára, hogy az
meghatározza az elérhető memóriaméret alapján a RAM-
lemez optimális méretét.

KI: A RAM ki van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS:

Ha a beállítás értékét KI-ről

AUTOMATIKUS-ra változtatja, a készülék két nyomtatási
feladat között automatikusan újraindul.

Az alapértelmezett beállítás AUTOMATIKUS.

NYELV

(ALAPÉRTELMEZETT)

Több

Kiválasztja a készülék kezelőpaneljén megjelenő üzenetek
nyelvét.

28

2. fejezet Kezelőpanel

HUWW

background image

Tétel

Értékek

Magyarázat

Az alapértelmezett beállítást az határozza meg, hogy a
készüléket melyik országban/térségben vásárolták.