HP LaserJet P4510 Printer series - Мәзірлерді пайдалану

background image

Мəзірлерді пайдалану

1.

мəзір

батырмасын басыңыз.

2.

Тізім бойынша жылжу үшін төмен көрсекісін немесе жоғары көрсеткісін басыңыз.

3.

Сəйкес параметрді таңдау үшін

OK

батырмасын басыңыз.

4.

Алдыңғы деңгейге қайту үшін артқа көрсекісін басыңыз.

5.

Мəзірден шығу үшін

мəзір

батырмасын басыңыз.

6.

Тармақ бойынша қосымша ақпарат көру үшін анықтама батырмасын басыңыз.

Бұл негізгі мəзір болып табылады.

Негізгі мəзірлер

ҚАЛАЙ ЕКЕНІН КӨРСЕТ

ТАПСЫРМАНЫ ТАБУ

АҚПАРАТ

ҚАҒАЗДЫ ҚОЛДАНУ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОНФИГУРАЦИЯЛАУ

ДИАГНОСТИКАЛАУ

ҚЫЗМЕТ

14

Бап 2 Басқару панелі

KKWW

background image

Қалай екенін көрсет мəзірі

ҚАЛАЙ ЕКЕНІН КӨРСЕТ мəзіріндегі кез келген таңдау көбірек ақпарат беретін бетті басып
шығарады.

Тармақ

Түсіндіру

КЕПТЕЛУЛЕРДІ ТАЗАЛАУ

Кептелген бетті қалай алуға болатындығын көрсететін бетті басып шығарады.

НАУАЛАРДЫ ТОЛТЫРУ

Əперу науаларын қалай толтыратындығын көрсететін бетті басып шығарады.

АРНАЙЫ БАСПА ҚҰРАЫЛН
САЛУ

Конверттер мен бланктер сияқты арнайы баспа құралдарын қалай салатындығын
көрсететін бетті басып шығарады.

ЕКІ ЖАҚҚА ДА БАСЫП
ШЫҒАРУ

Екі жақты (дуплексті) баспа қызметін қалай пайдалануға болатындығын көрсететін бетті
басып шығарады.

ЕСКЕРІМ:

Дуплекстеу мəзірінің тармағы дуплекстеу жинағы үшін ғана көрінеді.

ҚОЛДАУЛЫ ҚАҒАЗ

Өнім қолдайтын қағаз түрлері мен өлшемдерін көрсететін бетті басып шығарады.

БАСЫП ШЫҒАРУ
БОЙЫНША КӨМЕК
НҰСҚАУЫ

Веб желісіндегі қосымша анықтама беттеріне сілтемелер беретін бетті басып
шығарады.

KKWW