HP LaserJet P4510 Printer series - Зауыттық параметрлерді қайтару

background image

Зауыттық параметрлерді қайтару

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУЛЕР мəзірі арқылы зауттық параметрлерді қайтарыңыз.

1.

Menu

(Мəзірі) батырмасын басыңыз.

2.

төменге көрсеткісін басу арқылы ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОНФИГУРАЦИЯЛАУ тармағын

бөлектеп,

OK

басыңыз.

3.

төменге көрсеткісін басу арқылы ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУЛЕР тармағын бөлектеп,

OK

басыңыз.

4.

Өнімнің стандартты зауыттық параметрлерін қайтару үшін төменге көрсеткісін басу
арқылы ЗАУЫТТЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРДІ ҚАЙТАРУ тармағын бөлектеп,

OK

басыңыз.

150 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW