HP LaserJet P4510 Printer series - Жад

background image

Жад

Тармақ

Сипаттамасы

Бөлшектердің нөмірі

44 x 32 істікті DDR2 жад DIMM модулі
(қос желілі жад модулі)

Өнімнің үлкен жəне құрмалас
тапсырмаларды басып шығару
қабілетін арттырады.

64 МБ

CC413A

128 МБ

CC414A

256 МБ

CC415A

512 МБ

CE483A

EIO қатқыл дискі

Қаріптер мен қалыптарға арналған 20
ГБ тұрақты жад. Жəне қөптік шынайы
баспаларды жасауға жəне тапсырма
сақтау мүмкіндіктеріне қолданылады.

J6073A

208 Қосымша A Қамсыздандыру материалдары жəне керек-жарақтар

KKWW