HP LaserJet P4510 Printer series - Қағазды қайнар көзі, түрі немесе өлшемі бойынша таңдаңыз.

background image

Қағазды қайнар көзі, түрі немесе өлшемі бойынша таңдаңыз.

Microsoft Windows операциялық жүйесінде сіз баспа тапсырмасын жібергеніңізде принтер
драйвері қағазды алу əрекеттеріне əсер ететін үш параметр бар. Source (Қайнар көз), Type (Түрі)
жəне Size (Өлшемі) параметрлері бағдарламалық құралдардың көбінің Page Setup (Бет
баптаулары), Print (Басып шығару) немесе Print Properties (Баспа қасиеттері) диалог терезесіне
шығарылады. Сіз ол параметрлерді өзгертпейіңізше өнім стандартты параметрлерді пайдалана
отырып науаны автоматты түрде таңдайды.