HP LaserJet P4510 Printer series - Қосымша 1 500-парақтық науаға салу

background image

Қосымша 1 500-парақтық науаға салу

Қосымша 1 500-парақтық науа Letter, A4 жəне Legal өлшемді қағазға ділденеді. Науа
бағыттағыштары дұрыс дəлденген жағдайда өнім қағаз өлшемін автоматты түрде сезеді.

ЕСКЕРТУ:

Кептелулерді болдырмау үшін, өнім басып шығару барысында науаға қағаз

салмаңыз.

KKWW

Науаларды толтыру

87

background image

ЕСКЕРТУ:

Қағазға үрлеп, желпілдетпеңіз. Желпілдету жағдайында қағаз қате алынуы мүмкін.

1.

Ілмектерді қысып, 1 500-парақтық науаның есігін ашыңыз.

2.

Науада қағаз болса, алып тастаңыз. Қағаз науада болған жағдайда бағыттағыштарды
дəлдеу мүмкін емес.

3.

Науаның алдыңғы жағындағы бағыттағышты қысып, қағаз өлшеміне дейін сырғытыңыз.

88

Бап 6 Қағаз жəне баспа медиасы

KKWW

background image

4.

Қағазды науаға салыңыз. Бір ретте толық қағаз жинағын салыңыз. Жинақты бөлшектемеңіз.

ЕСКЕРІМ:

Нақты бағытталуды қажет ететін қағаз салынуы жөніндегі ақпаратты

Науаларды

толтыру барысындағы қағаз бағыты 83-бетте

қараңыз.

5.

Қағаз жинағы жоғарғы жағы бағыттағыштардағы ең үлкен биіктік белгілерінен төмен
орналасқандығына жəне жинақтың алдыңғы жиегі көрсеткілер бойынша дəлденгендігіне көз
жеткізіңіз.

6.

Науаның есігін жабыңыз.

KKWW

Науаларды толтыру

89